Bliv DGI Udeskole

Træk naturen og nærmiljøet ind i undervisningen og kombiner udeliv og praktiske oplevelser med læring og faglig udvikling.

Bliv certificeret som DGI Udeskole og lær at koble praktiske konkrete handlinger og oplevelser i nærmiljøet med faglige aspekter.

Derfor skal I certificeres som DGI Udeskole 

DGI Udeskole-forløbet igangsætter, udvikler og kvalificerer udeskoleundervisningen, så elevernes skolehverdag bliver varieret og fyldt med læring i bevægelse.

Fem gode grunde

Som DGI Udeskole har I mulighed for at:

 1. Styrke elevernes relationer, øge elevernes bevægelse, motorik og ikke mindst trivsel, hvilket har en positiv effekt på indlæringen
 2. Skabe tæt kontakt til skolens lokalsamfund - eksempelvis foreningerne
 3. Styrke samarbejdet mellem lærere og pædagoger
 4. Styrke skolens profil som DGI Udeskole med fokus på en varieret skole­dag
 5. Stå endnu stærkere overfor kommende elever og deres forældre 

Sådan bliver jeres skole certificeret

For at blive DGI Udeskole skal I gennemgå et udviklingsforløb med 6 moduler hen over et skoleår.

Forløbet er opbygget på den måde for at sikre forankring og ejerskab af udeskolekonceptet, så udeskole bliver en fast og naturlig del af elevernes hverdag.  

Forløbet består af:

 • Et udviklingsforløb i 6 moduler for skolens ansatte
  Forløbet involverer først hele skolens personale og efterfølgende en arbejdsgruppe, som udvælges til det videre arbejde med udvikling af skolens udeskoleprofil.
 • 3 eksemplariske udeskoledage, hvor elever fra udvalgte klassetrin undervises i det fri
  I løbet af skoleåret skal I arrangere 3 eksemplariske udeskoledage, så vi løbende kan teste jeres udeskoleaktiviteter.
 • Uddannelse af to af skolens lærere/pædagoger til Udeskole Tovholdere
  Sideløbende med udviklingsforløbet deltager to af skolens ansatte (lærere/pædagoger) på en 30 timers Udeskole Tovholder uddannelse.

Uddannelsen som Udeskole Tovholder giver kompetencer til at:

 • Sammenkæde udeskoleaktiviteter med Fællesmål i flere fag og på flere klassetrin
 • Vejlede dine kolleger i inddragelsen af udeskoleaktiviteter
 • Formidle den seneste udvikling inden for udeskole videre til dine kolleger
 • Skabe forankring af udeskolekonceptet på egen skole
 • Fungere som bindeled mellem ledelse og ansatte i forhold til det fremadrettede arbejde med udeskoleaktiviteterne

Sådan kommer I videre

Kontakt projektleder Charlotte Åsell Pedersen (cap@dgi.dk eller 2947 3137) og hør om mulighederne for netop din skole. Eller hent vores folder om DGI Udeskole og bliv endnu klogere på certificeringen.

Hvad koster DGI Udeskole?

Prisen på udeskoleforløbet afhænger af skolens størrelse, beliggenhed i forhold til transportomkostninger, antallet af instruktører, der skal køre forløbet og flere andre faktorer.
Ring eller skriv for at få et vejledende tilbud for din skole.

Skoler der allerede er i gang

Se på kortet nedenfor, hvilke skoler der allerede er i gang med certificeringen.