KICK! Mere bevægelse på din erhvervskole

Få et effektivt læringsmiljø og et attraktivt uddannelsessted med mere bevægelse og skemalagt idrætsundervisning. Det booster elevernes fællesskab og giver dem en sundere hverdag.

Undersøgelser viser, at:

  • erhvervsskoler, der etablerer sunde rammer for elevernes hverdag, oplever, at eleverne har bedre trivsel, er mere læringsparate og har lavere fravær (sundhedsstyrelsen) 
  • sundhed spiller en central rolle i forhold til elevernes gennemførelse af en uddannelse og i forhold til efterfølgende at kunne varetage og fastholde et job (sundhedsstyrelsen) 
  • fysisk aktivitet forbedrer indlæringsevne, sociale kompetencer og sundhed (DGI) 

KICK er et lettilgængeligt koncept, som nemt kan tilpasses de individuelle forhold på din skole. Grundmodellen består af to elementer: kompetenceudvikling af lærerne og skemalagt idræt.

Lærerne på din skole får et kompetenceløft med viden og redskaber, så de har forudsætningerne for at inddrage relevant bevægelse i undervisningen. Samtidig tilbydes eleverne ugentlig skemalagt idræt i tæt samarbejde med det lokale foreningsliv.

På den måde bidrager KICK til, at jeres erhvervsskole lever op til Erhvervsskolereformens krav om 45 minutters bevægelse på grundforløbene.

Fem erhvervsskoler har gennem et år deltaget i et pilotprojekt. Hør, hvordan eleverne og direktøren på Roskilde Tekniske Skole har taget imod KICK.