Unge i Front: Valgfag og grunduddannelse i idræt og ledelse

Sæt jeres elever i 6.-10 klasse i front med et spændende og praksisorienteret valgfag eller en temauge - og mærk deres motivation.

Unge i Front er et valgfags- eller temaugetilbud til skoler for elever på 6.-10 klassetrin. Det består af to retninger, hvor der vælges mellem Lederspiren og Trænerspiren.

Begge retninger styrker elevernes personlige udvikling, samarbejdsevner og motiverer de unge til at engagere sig i frivilligt arbejde. 

Konceptet er et komplet og gennemarbejdet valgfags- eller temaugeforløb, der er ligetil at implementere, og som er relevant og motiverende for eleverne. Sammen med en af vores konsulenter afgør I, om eleverne skal undervises af en DGI-underviser eller om I vil efteruddanne jeres lærere på skolen i samarbejde med DGI og lade dem varetage undervisningen, for eksempel som et valgfag over et helt eller halvt år.

Trænerspiren

I løbet af uddannelsen arbejder deltagerne med at karakterisere den gode træner og tilrettelægge den optimale træning efter børns motoriske udvikling. De lærer også at inddrage rum, rekvisitter og faciliteter i træningen. 

Lederspiren

I løbet af uddannelsen arbejder de unge med rollen som leder og igangsætter. Undervisningen har fokus på idéudvikling, kommunikation og samarbejde. De lærer at lede og igangsætte mindre opgaver, projekter og events. 


Unge i Front bidrager også til

...en række af folkeskolereformens krav:

  • Samarbejde mellem skole og foreninger
  • En varieret skoledag
  • Praksisorienteret undervisning
  • Fysisk aktivitet og bevægelse på skoleskemaet
  • Den åbne skole
  • Obligatorisk valgfag for 7.-9. klassetrin