DGI Unge i Front: Uddannelse som træner og leder

Lederspiren og Trænerspiren er for unge fra 13-17 år. Sæt de unge i front i skolen, foreningen og kommunen og mærk deres motivation

Unge har masser af potentiale og ressourcer som ledere og trænere. Derfor har DGI udviklet konceptet Unge i Front. Det er to grunduddannelser i idræt generelt. Målgruppen er unge, der minimum går i 6. klasse, og som endnu ikke er fyldt 18 år. 

Hvad er Unge i Front? 

Unge i Front er et tilbud til skoler og foreninger. Du kan for eksempel vælge at få en underviser fra DGI ud til din skole eller forening og gennemføre uddannelsen. Du kan også efteruddanne dine lærere eller instruktører i samarbejde med DGI og lade dem varetage undervisningen - for eksempel som et valgfag, der kører et helt eller halvt år.

Med DGI Unge i Front får din skole et komplet og gennemarbejdet valgfagsforløb, der er hurtigt og ligetil at implementere og som er yderst attraktivt for eleverne. Konceptet bidrager desuden til, at din skole kan leve op til en række af folkeskolereformens krav - for eksempel:

  • Skolen skal samarbejde med lokale foreninger
  • Skoledagen skal være varieret
  • Skolen skal tilbyde praksisorienteret undervisning
  • Mere fysisk aktivitet og bevægelse på skoleskemaet
  • Den åbne skole – skolen skal åbne sig mod samfundet
  • Valgfag er obligatoriske i 7. - 9. klasse

Vælg mellem Lederspiren og Trænerspiren

De unge kan vælge mellem to retninger: Lederspiren og Trænerspiren. Begge grene styrker personlig udvikling, samarbejdsevner og motiverer de unge til at engagere sig i frivilligt arbejde. 

Trænerspiren

I løbet af uddannelsen Trænerspiren arbejder deltagerne med at karakterisere den gode træner og tilrettelægge den optimale form efter børns motoriske udvikling. De lærer også at inddrage rum, rekvisitter og faciliteter i træningen. 

Lederspiren

I løbet af denne uddannelse arbejder deltagerne med rollen som leder og igangsætter. Undervisningen har fokus på ideudvikling, kommunikation og samarbejde. De lærer at lede og igangsætte mindre opgaver, projekter og events. 

Har du unge i din forening, kommune eller skole, der er oplagte kandidater til Unge i Front? Så kontakt os for mere information!