Trænerspiren

Styrk dine elever socialt og idrætsfagligt med en træneruddannelse gennem et anderledes og praksisorienteret valgfag eller en temauge for 6.-10. klassetrin

Trænerspiren styrker de unge elevers sociale og idrætsfaglige kompetencer. Det unikke forløb kombinerer teori med praktiske øvelser og strækker sig over 30 timers undervisning som valgfag eller temauge på skolen og 30 timers praktik i en forening udenfor skoletiden.

I løbet af praktikforløbet i foreningen får eleverne et stærkt indblik i, hvad det vil sige at være træner, så de får mod på at tage aktiv del i foreningslivet som træner eller hjælpetræner.

Uddannelsens opbygning og indhold

På uddannelsen lærer eleverne om:

  • Børns sociale og motoriske udvikling
  • Forventninger til ”den gode træner”
  • Anatomi, fysiologi og fysisk træning
  • Igangsættelse af aktiviteter
  • Brug af rum, faciliteter og rekvisitter
  • Undervisningsprincipper
  • Træningsplanlægning
  • Forældresamarbejde


Alle elever, der gennemfører DGI Unge i Front, modtager et uddannelsesbevis, som dokumenterer, at eleven er kvalificeret til at arbejde som træner eller hjælpetræner i en forening.

Det er muligt at tilkøbe ekstra undervisningsmoduler, som for eksempel eventplanlægning og førstehjælp, så forløbet kommer til at strække sig over et helt skoleår.

Trænerspiren er et af i alt to valgfagstilbud under DGI Unge i Front. Begge valgfag styrker elevernes personlige udvikling og samarbejdsevner. 

Undervisningsforløbet er fleksibelt og kan tilpasses valgfagsmodulernes længde, tilrettelægges som en emneuge eller weekend-undervisning afhængig af den enkelte skoles behov og ønsker.