DGI Sundhed

DGI Sundhed arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse af sygdom gennem motion og fællesskab.

Hvad betyder det at arbejde med sundhedsfremme?

DGI arbejder ud fra det brede sundhedsbegreb. Det betyder, at det ikke blot handler om fravær af sygdom, men også om fysisk, psykisk og socialt velbefindende.

Her mener vi, at idrætslivet kan tilbyde noget særligt i form af motion og sociale relationer og skabe forudsætningen for at kunne leve et aktivt liv, være del af positive fællesskaber og få en oplevelse af at have det godt. 

Hvad laver DGI Sundhed?

Vi arbejder for at skabe idrætsfællesskaber og idrætsaktiviteter, som fremmer oplevelsen af social, mental og fysisk velbefindende.

I vores arbejde fokuserer vi særligt på tre udvalgte målgrupper:

  • Unge og voksne, som ikke trives
  • Mennesker, som er inaktive
  • Mennesker ramt af sygdom

Hvad kan du bruge os til?

DGI Sundhed samarbejder med foreninger, kommuner og organisationer om at få flere mennesker ind i idrætslivet.

Det gør vi gennem partnerskaber, konkrete indsatser og vidensdeling. Vi tilbyder blandt andet:

  • Partnerskab mellem kommune, forening og DGI omkring inklusion af sygdomsramte borgere i idrætslivet
  • Uddannelse i skræddersyede træningskoncepter for mennesker, som ikke trives, er inaktive eller i sygdomsrisiko
  • Inspiration til arbejdet med at fremme sundhed og forebyggelse af sygdom
  • Hjælp til formidling af kontakter til andre aktører og vejledning om samarbejdet med eksterne parter