ABC - Mental sundhed for alle

Gør noget godt for andre - for deres og din egen skyld. Med ABC for mental sundhed sætter vi fokus på, hvordan vi med en fælles indsats kan give danskernes mentale sundhed et kærligt løft.

I DGI har vi udarbejdet et særligt forløb for foreninger med mental sundhed som omdrejningspunkt.

Hvad står ABC for?

  • Vi bruger den australske forskningsbaserede tilgang ACT - BELONG – COMMIT, deraf kommer bogstaverne: ABC.
  • På dansk oversætter vi de tre ord til: gør noget aktivt, gør noget sammen og gør noget meningsfuldt.

Vi vil sætte fokus på at få flere til at dyrke idræt sammen med andre og give dem følelsen af at høre til i den idræt, de har valgt.

Og så vil vi sætte fokus på, at vi i højere grad skal gøre noget aktivt for de andre i fællesskabet - meget gerne som frivillig i en forening, men også gerne gennem små, betænksomme handlinger i hverdagen.   

De to fokuspunkter kan tilsammen give vores mentale sundhed et kærligt løft.

"Tag den nystartede i cykelklubben med hjem på dit hjul i modvinden, bag en kage til træning eller ros træneren for et fantastisk stykke arbejde. Mulighederne er mange, og det handler i høj grad om at blive bevidst om, at handlingerne betyder noget for dig selv og dine omgivelser," siger Søren Møller, formand for DGI, om projektet. 

Hvordan kan I være med?

DGI tilbyder:

  • En tre timers workshop for foreninger, der giver konkrete handlinger, som understøtter en god fællesskabskultur
  • Uddannelse af ABC-ambassadører, som sikrer en god fællesskabskultur

Kontakt Hanna Christensen for mere information og muligheder i din forening.

Om ABC for mental sundhed

ABC for mental sundhed er et partnerskab, hvor foreninger, kommuner, kulturelle institutioner, organisationer, frivillige og uddannelses- og forskningsinstitutioner sammen bidrager til at fremme danskernes trivsel og mentale sundhed. Projektet er støttet af Nordea-fonden, som pr. september 2018 støttede med yderligere 20 mio. kroner. 

ABC for mental sundhed består af tre dimensioner, hvilket alt sammen bidrager til mental sundhed:

  1. At være aktiv og engagere sig i verden omkring sig
  2. At have en følelse af at høre til og være en del af et fællesskab
  3. At gøre ting, der giver mening

De foreløbige resultater fra Danmark viser, at det at holde sig i gang, at føle sig som en del af et fællesskab, og at engagere sig i aktiviteter, der giver en følelse af mening og formål, er afgørende for mental sundhed på tværs af køn, aldersgrupper, bopæl og sociale relationer.

Læs mere om partnerskabet og projektet på www.abcmentalsundhed.dk