ABC - Mental sundhed for alle

Gør noget godt for andre - for deres og din egen skyld. Med ABC for mental sundhed sætter vi fokus på, hvordan vi med en fælles indsats kan give danskernes mentale sundhed et kærligt løft.

I DGI har vi udarbejdet et særligt forløb for foreninger med mental sundhed som omdrejningspunkt. Forløbet er for foreninger og klubber, som ønsker at blive bedre til at tage imod nye, fastholde sine medlemmer, styrke fællesskabet i foreningen og tænke nyt om frivillighed. Det kan nemlig være med til at styrke den mentale sundhed for foreningens medlemmer og frivillige.

Hvad står ABC for?

  • Vi bruger den australske forskningsbaserede tilgang ACT - BELONG – COMMIT, deraf kommer bogstaverne: ABC.
  • På dansk oversætter vi de tre ord til: gør noget aktivt, gør noget sammen og gør noget meningsfuldt.

Hvad er mental sundhed?

At være mentalt sund handler om at trives og kunne fungere i hverdagen. Det betyder, at vi skal opleve at have det godt, kunne håndtere hverdagens stress og udfordringer og indgå i fællesskaber.

Et forskningsprojekt fra Australien har vist, at mennesker, der oplever at være mere mentalt sunde, har det til fælles, at de gør noget aktivt, gør noget sammen med andre og gør noget, de finder meningsfuldt.

Foreningslivet har et særligt potentiale

I foreningslivet kan vi noget særligt. Vi har masser af aktivitet, og ved at skrue lidt op for vores fokus på de gode fællesskaber og meningsfuldheden, kan vi derfor gøre en reel forskel for danskernes og vores egen mentale sundhed.

Det handler ikke om at lave særlige tiltag, men om at forstørre og forstærke det, som vi allerede gør godt i foreningslivet. 

Hvordan kan I være med?

Vi samarbejder allerede med flere kommuner omkring udvikling og opstart af ABC-aktiviteter. Vi kan hjælpe med at facilitere udviklingsprocesser og skabe samarbejde med foreningslivet lokalt.

Derudover tilbyder vi en tretimers workshop for foreninger, der giver konkrete handlinger, som understøtter en god fællesskabskultur.

På workshoppen får I mere viden om mental sundhed og bliver præsenteret for en række øvelser, som kan styrke fællesskabet. I får konkrete værktøjer og inspiration til, hvordan I sikrer en god velkomst af nye medlemmer og inspiration til at tænke nye former for frivillighed. 

Kontakt Hanna Christensen for mere information og muligheder i din forening.

Om ABC for mental sundhed

ABC for mental sundhed er et partnerskab, hvor foreninger, kommuner, kulturelle institutioner, organisationer, frivillige og uddannelses- og forskningsinstitutioner sammen bidrager til at fremme danskernes trivsel og mentale sundhed. Projektet er støttet af Nordea-fonden, som pr. september 2018 støttede med yderligere 20 mio. kroner. 

ABC for mental sundhed består af tre dimensioner, hvilket alt sammen bidrager til mental sundhed:

  1. At være aktiv og engagere sig i verden omkring sig
  2. At have en følelse af at høre til og være en del af et fællesskab
  3. At gøre ting, der giver mening

De foreløbige resultater fra Danmark viser, at det at holde sig i gang, at føle sig som en del af et fællesskab, og at engagere sig i aktiviteter, der giver en følelse af mening og formål, er afgørende for mental sundhed på tværs af køn, aldersgrupper, bopæl og sociale relationer.

Læs mere om partnerskabet og projektet på www.abcmentalsundhed.dk