DGI Sundhedsidræt: Fra sundhedsvæsen til foreningsliv

Hjælp borgeren fra sundhedsvæsenet og ud i idrætslivet gennem målrettet træning i unikt samarbejde mellem DGI, forening og kommune

Uddannelser I DGI Sundhedsidræt

Få overblik over alle DGI Sundhedsidræts mange og spændende uddannelser i denne folder.

Efter et forløb med genoptræning eller rehabilitering oplever nogle danskere, at de befinder sig i et limbo mellem at være rask – men alligevel ikke rask nok til at kunne deltage på eksisterende idrætstilbud.

Det unikke samarbejde mellem DGI, kommune og forening består i, at kommunen henviser borgeren til et idrætstilbud i en forening, som er tilpasset lige præcis borgerens formåen.

DGI klæder foreningen på med målrettede instruktøruddannelser, så borgere med særlige behov, der ellers ikke kan deltage på almindelige foreningshold, føler sig trygge ved at træne på et foreningshold.

Bedre rustet til livet

Alle instruktøruddannelser retter sig mod målgrupper, der på baggrund af fysiske, psykiske og/eller sociale udfordringer har behov for hensyntagende træning. Det kan være borgere med kredsløbssygdomme, rygproblemer eller psykiske udfordringer som for eksempel stress eller demens.

Gennem en fælles indsats bliver borgeren rustet og styrket til på sigt at kunne deltage i det almindelige idrætsliv – med fornyet livskvalitet og gåpåmod.

Kontakt os og hør, om de forskellige muligheder for samarbejde.

Eller læs mere om uddannelserne nedenfor og send linket med en af de syv uddannelser i Sundhedsidræt direkte til de instruktører, som skal tilmelde sig. Kommunale såvel som foreningsinstruktører.