Praktisk information om skole DM i skydning

Hvem, hvad, hvor og hvornår? Her finder I alt det, I har brug for at vide i forhold til afvikling af skole DM i skydning i jeres forening.

Målgruppe og holdsammensætning

 • Kun elever på 5. klassetrin kan deltage i turneringen.
 • Fire elever fra samme klasse skal der til et hold. Kun ved fx sygdom må der ændres på holdene.
 • Er der overskydende elever i en klasse, må der suppleres med elever fra et andet hold. Dog kan en elev max skyde på to hold og skal have skudt to skydninger i den indledende runde, som kan tælle med i holdresultatet.

Indledende runde

 • Foreningen får udleveret deltagergaver og diplomskiver fra landsdelskontoret. Materialerne er klar medio september. Antal elever/hold opgives til landsdelskontoret, så de kan udlevere gaverne/diplomerne.
 • Eleverne kan skyde med enten luft eller .cal .22. Der skydes på samme skiver og i samme konkurrence.
 • Når eleverne har skudt 15 gældende skud, sendes resultaterne til landsdelskontoret, som laver en resultatliste.
 • Landsdelen definerer, hvor mange hold – minimum 20 – der skal i landsdelsfinalen.
 • Landsdelen fastsætter afleveringsfristen for indledende resultater. Find fil til brug for resultater her.
 • Foreninger, der skyder på elektroniske baner, kan downloade diplom, som kan bruges på bagsiden af skiveudskrifter fra det elektroniske anlæg. Find diplomet her.

NB: På forhånd aftales gældende skydninger, så de gældende skud er altså ikke skyttens bedste resultater.

Finaler

 • Landsdelsfinaler afholdes lørdag den 19. november 2022.  Finalerne afholdes af den lokale landsdelsforening.
 • Landsdelsforeningen inviterer mindst de 20 bedste hold til den lokale landsdelsfinale. De to-tre bedste fra hver landsdel går videre til landsfinalen.
 • Landsdelsforeningerne opfordres til at invitere en kredsrepræsentant fra Dansk Skoleidræt til finalen.

NB: Til finalen kan en elev kun deltage på ét hold, men der kan godt være flere hold fra samme klasse. Udskiftes en skytte, skal denne komme fra samme klasse og have deltaget i den indledende runde.

Landsfinale

 • Lørdag 26. november 2022 skydes finalen i Vingsted med DGI Skydning som arrangør.
 • Alle hold skyder en hovedskydning, inden de fem finalister findes (samt hold med samme antal point som nr. 5).
 • Reglerne er de samme som til DM på 15m riffel for foreningshold, bortset fra at der kun laves én samlet resultatregistrering af holdene for ikke at lægge pres på eleverne.

NB: Hvert hold må kun have to hjælpere med på banen. 

Konkurrenceregler

 • Skyttebogens klasseprogram på 15m riffel for børn er gældende i alle runder:
  • Der må skydes med enten luftriffel eller cal. .22
  • Ubegrænset antal prøveskud
  • 15 gældende skud på godkendte skiver – M84
  • Skydetiden er 30 min. inkl. prøveskud
 • Skydestillingen er: Stående med anlæg og albuestøtte

NB: Det er ikke tilladt at bruge skydejakker. Resultatet for Skole DM i skydning tæller ikke med i KAP-registreringen.

Patroner og skiver

 • Foreningen skal stille skiver og ammunition til rådighed i den indledende runde
 • I landsdelsfinalerne/landsfinalen skal foreningerne kun stille med ammunition.
 • I landsfinalen skydes der på papskiver med ét skud i hver skivetegning.
 • Overskydende skiver og gaver returneres til DGI Skydning i Vingsted. 

Præmier m.v.

 • Alle deltagere får en diplomskive og en deltagergave, som udleveres fra landsdelskontoret. Diplomskiven kan evt. bruges den første træningsgang, så eleven har noget at vise frem.
 • Evt. overskydende gaver/skiver returneres til DGI Skydning i Vingsted.
 • I landsdelsfinalerne er der diplomer til alle finalehold samt medaljer til de tre bedste hold.
 • I landsfinalen er der en gave samt et diplom til alle deltagere og deres respektive skoler. Der er kun gaver og medaljer til deltagere på hold - ikke til reserver.
 • Desuden er der i landsfinalen medaljer til de tre bedste hold samt 20.000 kr. i pengepræmier til klassekassen til de fem bedste hold:
  - 8000 kr. til nr. 1
  - 5000 kr. til nr. 2
  - 3000 kr. til nr. 3
  - 1500 kr. til nr. 4 og 5
 • Derudover er der i landsfinalen lodtrækning om en check på 1000 kr. blandt de hold, der ikke nåede finalen OG som stadig er til stede under præmieoverrækkelsen

Tilskud

 • Skytteforeningen:
  - Til patroner og skiver ydes et tilskud på 125 kr. til alle fuldtallige hold.
  - På baggrund af de indledende skydninger afregner DGI Skydning med landsdelene, som afregner med de enkelte foreninger.

NB: Gem skemaer med resultatindberetning som dokumentation.

 • Rejsetilskud til landsfinalen:
  - Holdene får udbetalt kørselsgodtgørelse efter statens laveste takst samt evt. færgeoverfart eller bropenge – max to biler/hold.
  - For Bornholm gælder særlige regler
  - Der ydes ikke godtgørelse, hvis indberetningen modtages efter d. 3. december.

NB: DGI Skydning skal modtage resultatlister fra landsdelene senest 21. november 2022.

Tidsplan

Maj-juni:
Dansk Skoleidræt sender foldere til lærere via bladet ”Idræt i skolen”.

 • DGI Skydning sender info-materialer til landsdelskontorerne, som sender det videre til foreningerne.
 • Opfordring til landsdelsforeninger:
 • Hold infomøder med de deltagende skytteforeninger og udpeg en ansvarlig person for årets Skoleskydning.

Maj-oktober:

 • Skoler finder sammen med lokale skytteforeninger.
 • I uge 36-44 træner eleverne på skydebanen.
 • Landsdelsforeninger afhenter diplomskiver og gaver til DM Ungdom og videreformidler til foreningerne.

Oktober-november:

 • Landsdelsforeninger laver resultatfiler og informerer de hold, der skal i landsdelsfinalen.
 • DGI Skydning skal have resultatlister hurtigst efter den indledende runde og senest 12. november
 • Landsdelsfinale: Lørdag 19. november 2022.
 • DGI Skydning skal have resultatliste og besked om vindere senest mandag 21. november 2022.
 • Landsfinale: Lørdag 26. november 2022.

December:

 • Udbetaling af rejsegodtgørelse skal indberettes via udbetaling.dgi.dk senest 3. december.
 • Udbetaling af foreningernes tilskud sker efter landsfinalen til landsdelsforeningen. Udbetaling til foreningerne sker via landsdelsforeningen.