Ekspeditionstid

Her finder du de forventede ekspeditionstider for SKV-blanketter

Foreninger vest for Storebælt:                           

SKV1:  2 uger

SKV2:  4 uger

SKV3:  2 uger

SKV4:  4 uger

Våbenpas:  2 uger

Foreninger øst for Storebælt:      

SKV1:  2 uger

SKV2:  5 uger

SKV3:  2 uger

SKV4:  5 uger

Våbenpas:  3 uger

Vær opmærksom på:

  • Ekspeditionstiden for SKV2- og SKV4-ansøgninger er udregnet fra den dato, ansøgningen er modtaget hos SKV, til den færdigbehandlede våbenpåtegning er afleveret som almindelig post til Post Nord. Det vil sige: Ekspeditionstiden er inklusiv politiets forventede sagsbehandlingstid - men eksklusiv posttiden fra SKV til formanden. Den forventede ekspeditionstid er desuden under forudsætning af, at ansøgningen er udfyldt korrekt, når SKV modtager den.
  • Ekspeditionstiden for SKV1, SKV3 og våbenpas er oplyst af Politiet og er eksklusiv tiden hos Post Nord. 
  • Hvis formanden synes, at ovenstående ekspeditionstider er væsentligt overskredet, bør SKV kontaktes.
  • Hvis en skytte har spørgsmål til den samlede ekspeditionstid for en SKV2- eller SKV4-ansøgning, kontakt da venligst formanden, da det er denne SKV kontakter.
  • Hvis skytten/foreningen ansøger om kaliber 44 special, 45 Colt, 45 ACP eller 40 S&W, skal der påregnes 4 ugers ekstra ekspeditionstid i forhold til ovenstående, da SKV-ansøgningen skal forelægges for Justitsministeriet.

Ekspeditionstiderne er senest opdateret den 19/12 2017.