Ekspeditionstid

Her finder du de forventede ekspeditionstider for SKV-blanketter

SKV1:  2 uger

SKV2:  4-5 uger

SKV3:  3 uger

SKV4:  4-5 uger

Våbenpas:  4 uger

Vær opmærksom på:

  • Ekspeditionstiden for SKV2- og SKV4-ansøgninger er udregnet fra den dato, ansøgningen er modtaget hos SKV, til den færdigbehandlede våbenpåtegning er afleveret som almindelig post til Post Nord. Det vil sige: Ekspeditionstiden er inklusiv politiets forventede sagsbehandlingstid - men eksklusiv posttiden fra SKV til formanden. Den forventede ekspeditionstid er desuden under forudsætning af, at ansøgningen er udfyldt korrekt, når SKV modtager den.
  • Ekspeditionstiden for SKV1, SKV3 og våbenpas er oplyst af Politiet og er eksklusiv tiden hos Post Nord. 
  • Hvis formanden synes, at ovenstående ekspeditionstider er væsentligt overskredet, bør SKV kontaktes.
  • Hvis en skytte har spørgsmål til den samlede ekspeditionstid for en SKV2- eller SKV4-ansøgning, kontakt da venligst formanden, da det er denne SKV kontakter.

Ekspeditions tiderne er senest opdateret den 21/06 2019.

SKV er nu godt igang med det nye SKV-program. Betalings-link sendes til formanden, når SKV åbner mail.

Når betalingen er modtaget startet sagsbehandlingen i SKV - og herfra tæller ovenstående ekspeditionstider.

Vi ved godt, at der er ekstra sagsbehandlings tid p.t., men der arbejder på at få det normaliceret og vil gerne sige tak for jeres forståelse og tålmodighed.