Våbentilladelser forlænges foreløbig frem til 31. august

Coronavirus har øget sagsbehandlingstiden i PAC, og derfor forlænges de våbentilladelser, som ellers udløber i perioden 1. marts – 31. maj 2020, foreløbig frem til 31. august 2020. Det er dog under forudsætning af, at der rettidigt er ansøgt om ny våbentilladelse.

Coronavirus har øget sagsbehandlingstiden hos PAC. Derfor forlænges de våbentilladelser, som udløber i perioden 1. marts – 31. maj 2020, foreløbig til 31. august. Det er dog under forudsætning af, at der er ansøgt rettidigt om ny våbentilladelse eller våbenpåtegning. Foto: DGI

I forbindelse med den aktuelle, ekstraordinære situation med coronavirus (COVID-19) har et større antal medarbejdere i Politiets Administrative Center (PAC) løst en række andre opgaver for politiet.

Det har blandt andet resulteret i, at det ikke har været muligt for PAC at behandle ansøgninger om våbentilladelse inden for den normale sagsbehandlingstid. Et udtræk fra Politiets Våbenregister viser desuden, at omkring 10.000 våbentilladelser mv. udløber i perioden 12. marts til 11. maj 2020, hvilket forventes at medføre yderligere forlængelse af sagsbehandlingstiderne ved PAC.  

Derfor trådte en ny bekendtgørelse i kraft onsdag 8. april. Bekendtgørelsen hedder "Bekendtgørelse om foreløbig forlængelse af våbentilladelser mv. som følge af nødvendige foranstaltninger til forebyggelse eller inddæmning af Coronavirussygdom (COVID-19)", og som navnet antyder, så medfører den, at våbentilladelser, som udløber i perioden 1. marts – 31. maj 2020, foreløbig forlænges til 31. august 2020. Men det er under forudsætning af, at der er ansøgt rettidigt om ny våbentilladelse eller våbenpåtegning.

Det siger bekendtgørelsen

§ 1 i den nye "bekendtgørelse om foreløbig forlængelse af våbentilladelser mv. som følge af nødvendige foranstaltninger til forebyggelse eller inddæmning af Coronavirussygdom (COVID-19)" lyder som følger:

"Udløber gyldigheden af en våbentilladelse eller et samtykke til våbenpåtegning i perioden fra 1. marts 2020 til 31. maj 2020, og er der inden udløbet af gyldigheden indgivet ansøgning om fornyelse af tilladelse eller våbenpåtegning til det våben, som tilladelsen eller påtegningen vedrører, eller om fornyelse af samtykke til den person, hvortil samtykke tidligere er givet, forlænges gyldigheden til den 31. august 2020, medmindre der inden den 31. august 2020 er truffet afgørelse i sagen."

Vis mere Vis mindre

For skytter betyder det konkret, at hvis din våbentilladelse eller våbenpåtegning udløber i ovennævnte periode, vil du fortsat kunne besidde, bære og anvende dit våben frem til 31. august 2020, såfremt du rettidigt har ansøgt om ny tilladelse eller våbenpåtegning. Når PAC har truffet afgørelse i sagerne, erstatter afgørelsen den midlertidige forlængelse af din våbentilladelse.

Det betyder samtidig, at fornyelser skal laves på trods af corona-tider:

  • hvis formanden i SKV-portalen kan se, at ansøgningen er sendt til PAC inden udløb – på de våbenpåtegninger der udløber i perioden 01. marts til 31. maj 2020 da er gyldigheden forlænget til den 31. august 2020.

Formanden har via SKV-portalen altid en oversigt over, hvilke våbenpåtegninger der kan/skal fornyes.

  • Gå ind under ”Fornyelser” i SKV-portalen
  • På startsiden i SKV-portalen kan de kritiske fornyelser ses - det er de fornyelser, der haster, og som har under to måneder til udløb.

Pas på hinanden derude og hold afstand.

Hilsen SKV