Fælles retningslinjer for våbenpåtegning

DGI Skydning og Dansk Skytte Union vil lette sagsgangen for skytter og skytteklubber.

Skytter har fået nye fælles retningslinjer for våbenpåtegning Foto: Gregers Kirdorf

Opdateret den 20. januar 2017

DGI Skydning har i samarbejde med Dansk Skytte Union udarbejdet fælles retningslinjer til støtte for skytter samt foreningsformænd m.fl.  i forbindelse med skytters ansøgning om våbenpåtegning, både nye og fornyelser i SKV systemet.

Hensigten er at lette sagsgangen for skytter og klubber, m.fl. samt SKV personel.

Retningslinjerne er udarbejdet med baggrund i de skydediscipliner, der aktuelt anvendes under de to organisationer.

Retningslinjerne har ikke som formål at begrænse skydesporten i Danmark og anskaffelse af skydevåben til organisationernes godkendte skydediscipliner.

De skal regulere sagsgangen inden for de rammer de officielle myndigheder tillader.    

Retningslinjerne vil løbende blive justeret af de to organisationer i fællesskab.