Folder om korrekt opbevaring af våben i hjemmet

Ny kampagnefolder beskriver, hvordan skytter skal håndtere en korrekt og sikker opbevaring af våben i eget hjem

Ny folder fortæller om korrekt opbevaring af våben i hjemmet Foto: Gregers Kirdorf

Et stjålet våben - er ét stjålet våben for meget!

Statistikker viser at der under forskellige omstændigheder bliver stjålet våben fra private hjem.

Desværre må vi konstatere, at det i nogle tilfælde sker på grund af manglende eller mangelfuld sikring og opbevaring.

Skytteorganisationerne bakker i samarbejde med Danmarks Jægerforbund og Våbenhandlernes Brancheforening op omkring Det kriminalpræventive Råds kampagne om ”Sikker opbevaring af våben i private hjem”.

Formålet med kampagnen er at fjerne enhver tvivl om, hvordan man som våbenejer skal opbevare sine våben forsvarligt.

Al viden og gode råd om opbevaringen af våben i eget hjem beskrives i en ny folder.

En grundig beskrivelse

Kampagnen kommer rundt om reglerne for opbevaring af våben og ammunition, herunder nøgleopbevaring, transport af våben og straffen for overtrædelse af våbenloven i forbindelse med våbenopbevaring.

I ”Bekendtgørelse om våben og ammunition m.v.” fremgår det af § 24, at både våben og ammunition skal opbevares i sikringsskabe eller boksrum eller lign.

Et sikringsskab må maksimalt indeholde 25 våben, hvor af højest de 10 må være særlige farlige skydevåben (f.eks. pistoler inklusive vekselsæt).

Et sikringsskab skal godkendt i mindst EN 1143-1 grade 0 eller et sikringsniveau, der svarer hertil. Endvidere skal et sikringsskab med en vægt under 1.000 kg skal være forsvarligt fastboltet til gulv, væg eller lignende.