Forny våbenpåtegninger i tide

SKV sender kun rykkerbreve om manglende våbenpåtegninger, når det er alvor.

SKV beder skytteklubberne om at forny deres våbenpåtegninger til tiden Foto: Gregers Kirdorf

SKV's rykkerbreve til skytteklubber er vigtige.

Når SKV udsender diverse påmindelser eller rykkere vedrørende manglende fornyelse, skal de tages alvorligt.

Hvis der er * ud for våben nummer, skal formanden intet gøre, da det betyder, at der er en ansøgning under behandling.

Men ACV & ACØ har bestemt, at de handler på de henvendelser de får fra SKV, og det får konsekvens for foreninger.

Det betyder, at er en fornyelse ikke sket 14 dage før udløb og foreningen ikke har sendt en SKV5 på det/de våben, der skal fornyes, så er det foreningen og dennes tilladelser der tilbagekaldes.

Tilbagekaldelse af en forenings tilladelser, gælder både de forenings- og privatejede våben.

Derfor: Sørg for at forny jeres våbenpåtegninger i tide – husk dette må ske 6 måneder før udløb. Kun på den måde kan SKV undgå de skrappe breve fra politiet.