Forslag til ny bandepakke vil påvirke foreningslivet

Regeringen har fremlagt et udspil til en Bandepakke 4, der på en række punkter vil få betydning for foreningslivet, hvis udspillet vedtages i Folketinget.

Regeringens nye Bandepakke-udspil vil få betydning for foreningslivet, hvis udkastet vedtages som nu i Folketinget. Bl.a. vil antallet af prøveskydninger begrænses til to. Foto: Hans Asmussen (arkiv)

Kære formand!

Regeringen fremlagde deres udkast til ”Bandepakke IV” i går (tirsdag 12. september, red.), og nedenstående er de punkter, der får betydning for vores foreninger, hvis udkastet vedtages i Folketinget.

Regeringen foreslår, at der sker en intensiveret kontrol med prøveskydninger i skytteforeningsregi ved at:

  • Nedsætte kalibergrænsen fra 9 mm (.38/.357) til 5,6 mm (kaliber .22) for de skydevåben, der kan anvendes i forbindelse med prøveskydninger.
  • Nedsætte antallet af gange, skytteforeninger kan overlade skydevåben til personer, der ikke forinden har opnået politiets samtykke, fra fem til to prøveskydninger pr. person inden for en periode på 12 måneder.
  • Skytteforeninger skal stille krav om fremvisning af billedlegitimation ved overladelse af et våben, og oplysninger herom skal registreres, inden overladelsen sker.
  • Indføre en ny pligt for skytteforeningerne til at føre elektronisk logbog over de personer, der får overladt skydevåben, ligesom politiet efter anmodning skal kunne få logbøgerne udleveret. Ved elektronisk logbog forstås, at der skal være en digital registrering af prøveskydninger, det kan fx. være en Word fil eller Excel fil som foreningen gemmer.
  • Strafpålægge skytteforeninger, der f.eks. ikke overholder det tilladte antal prøveskydninger, logningspligten og kalibermål.

Organisationerne vil naturligvis forsøge at få indflydelse på udspillet. Vi må afvente og se hvad folketinget vedtager. Mere info senere.

Regeringen foreslår at der gennemføres en ny frit lejde-aktion med henblik på at nedbringe antallet af ulovlige våben. HUSK at registrerede våben altid kan afleveres til destruktion hos Politiet og man skal altid huske at få en kvittering.

Med venlig hilsen

SKV