Import af våben kan registreres i SKV

SKV hjælper med at udfylde og sende importansøgninger.

Når der importeres våben fra udlandet, kan SKV hjælpe med at sende ansøgninger til politiet.

Import af våben kan registreres i SKV.

Importerer man et våben fra udlandet og våbenet skal registreres igennem SKV, skal man ikke sende en ansøgning direkte til politiet.

Man skal i stedet udfylde en SKV-ansøgning med en vedlagt, udfyldt og underskrevet ansøgningsblanket nr. P704-03.

Blanketten finder du her.

Begge blanketter skal sendes samlet til SKV.

SKV behandler SKV-ansøgningen på normal vis og sender den til politiet sammen med ansøgningsblanket nr. P704-03.

Politiets ansøgninger er omfattet af den digitale selvbetjeningsløsning og skal indgives digitalt. Kun hvis særlige forhold medfører, at man ikke kan bruge den digitale selvbetjeningsløsning, er man fritaget.