Kæmpe sagspukkel hos PAC: Lang udsigt til nye våbentilladelser

Der er ophobet næsten 44.000 ubehandlede sager hos PAC, efter problemerne med det nye våbenregister begyndte i januar. Først ved årsskiftet forventes sagsbehandlingen at være normaliseret.

Der er ophobet en sagspukkel på 43.911 ubehandlede sager i PAC, som følge af problemerne med politiets nye våbenregistreringssystem. Arkivfoto.

Artiklen er opdateret 16. juni med seneste tal fra PAC.

Tirsdag den 24. maj blev der holdt dialogmøde mellem Rigspolitiet og organisationerne i Våbendanmark, heriblandt SKV, om politiets våbenregistrering, men konklusionen fra mødet er, at der ikke er noget afgørende nyt at berette om problemerne med det nye våbenregistreringssystem.

Rigspolitiet kunne fortælle, at de følger tidsplanen, som er, at der arbejdes på levering af et funktionsdygtig it-program med udgangen af juni måned.

Den oprindelige leveringsplan var den 15. juli 2021, men den blev udskudt til november-december 2021, og da var planen, at man ville gå i drift den dato, hvor den nye bekendtgørelse trådte i kraft – altså den 18. januar 2022. Men som alle ved lykkedes det ikke.

PAC kom også med en status på udfordringerne med det nye våbenregistreringssystem. Det er data, som er opgjort 8. juni 2022:

  • 44.391 ubehandlede sager alt i alt, venter på behandling hos PAC.
  • Heraf er der 2.958 stk. SKV2, som er ubehandlet. Der er 153 dages ekspeditionstid fra PAC´s side på SKV2.
  • Der er 1222 stk. SKV6, som er ubehandlet. Der er 86 dages ekspeditionstid fra PAC´s side på SKV6.
  • SKV1, SKV3 & SKV4 kan PAC p.t. ikke trække nogen tal ud på, så der kender vi hverken antal eller ekspeditionstid – desværre.
  • Der er 1.920 stk. våbenpas, som p.t. ikke er behandlet. Der er 76 dages ekspeditionstid fra PAC´s side på våbenpas.

Den kæmpe sagspukkel, der har ophobet sig siden januar, betyder også, at PAC forventer, at det vil tage mindst resten af året, før man er kommet ned på en rimelig behandlingstid.

Rigspolitiet kunne fortælle, at det desværre ikke var muligt at få tilladelse til at anvende og transportere våben, hvor tilladelsen var udløbet, og hvor der er søgt om fornyelse. Men som bekendt har man administrativt fået lov til at opbevare våbnet frem til den 1. september 2022.

Der er begyndt at komme lidt i gennem fra PAC, og SKV behandler disse sager hurtigst mulig.

Vi ved godt, at der stort set intet nyt er i denne opdatering, men vil gerne takke for jeres forståelse og tålmodighed.

Med venlig hilsen

SKV