Mens vi venter: Mere info om det nye SKV-program

Der arbejdes hårdt i kulissen på at få det nye SKV-program i drift, og mens vi venter, kommer her et oprids af tankerne bag programmet og de ændringer, der er på vej.

Et nyt SKV-program er på vej, og det medfører blandt andet, at der vil være up-front betaling. Foto: Jens Faurbye

Det har længe været et ønske at få opdateret SKV-systemet. Den eksisterende løsning var ikke længere en rentabel løsning og leverandøren ville ikke længere forpligte sig til support. I efteråret 2017 blev en arbejdsgruppe nedsat for at udfærdige en kravspecifikation for et fremtidigt og tidssvarende system.

Læs også: FAQ om det nye SKV-program

Politiet var en del af arbejdsgruppen og det blev hurtigt klart, at politiets behandling af SKV er en væsentlig bremseklods i udviklingen af et fuldt elektronisk sagsbehandlingssystem. En privat aktør og en offentlig aktør, der skal have adgang til og samkøre hinandens data er sikkerhedsmæssigt ikke en enkel sag. Dernæst handler det også om økonomi og ikke mindst prioritering af politiets midler.

Konklusionen blev, at der skulle udfærdiges en mere standardiseret platform og et mere elektronisk baseret system med de fordele og ulemper, det kan have, baseret på funktionen med NEM-ID eller hvad det må hedde i fremtiden.

Nyt system - ny betalingsordning

Fase 1 er ved at blive implementeret og går efter planen i drift i uge 4 2019. Som udgangspunkt er fase 1 blot en kopi af det ”gamle” SKV-program blot på en ny platform og i en opdateret version (AS-IS). Den nye platform bør kunne danne grundlag for en videre udbygning og det vil ske løbende i de kommende år.

Den nye platform giver mange flere muligheder for de medarbejdere som dagligt skal bruge SKV-systemet, hvilket kommer både medlemmer og foreningen til gode på sigt. Men der er også lidt nyt, og de forandringer, du som formand vil opleve, når fase 1 sættes i drift, er, at der i det nye SKV-program vil være up-front betaling. Det betyder, at du som formand kan vælge, om det er foreningen eller den enkelte skytte som skal håndtere betaling af ansøgningen, ved at sende opkrævningen videre.

Det nye system kræver lidt mere disciplin, så vær opmærksom på at ansøgningen er uden fejl og/eller mangler ellers betyder det returnering med fare for at sagsbehandling annulleres.  Betalingen refunderes ikke. Alle SKV-blanketter skal udfyldes på computer (underskrifter skal skrives i hånden). Slettebreve, der ikke udløser et legitimationskort, vil fremover blive sendt til foreningen på mail.

Flere ændringer på tegnebrættet

Fase 2 er på udviklingsstadiet, og den påbegyndes formodentlig i løbet af foråret 2019. Der er endnu ikke taget beslutning om, hvad den skal indeholde, men der er en tanke om at oprette en foreningsportal, hvor det i højere grad vil være muligt for foreningen selv at besvare en række af de spørgsmål SKV får både telefonisk og via mail omkring sagsstatus, ligesom der vil være adgang til foreningens våbenlister.

Den yderligere udvikling af SKV-programmet ligger ud i fremtiden, så om der kommer en fase 3 & fase 4 er i høj grad afhængig af de øvrige interessenter.

SKV ser frem til, at det nye SKV-program sættes i søen, og vi håber på jeres forståelse for, at der i opstartsfasen kan være længere ekspeditionstid, som på sigt gerne skulle være til gavn for alle parter.

Med venlig hilsen
Skytteforeningernes Våbenregistrering