Se den opdaterede liste for rifler under de tre skytteorganisationer

DGI Skydning, Dansk Skytte Union og Dansk Firmaidrætsforbund har udarbejdet en ny positivliste over rifler, som umiddelbart kan godkendes i SKV.

Den nye positivliste for rifler beskriver dels de generelle regler for rifler, der kan anvendes til organisationernes skydeprogrammer, og som umiddelbart kan godkendes til en SKV-påtegning, og dels lister de repeter/boltlås-rifler, der efter en nærmere vurdering af våbenudvalget tillige godkendes til brug under organisationerne.

De tre skytteorganisationer DGI Skydning, Dansk Skytte Union og Dansk Firmaidrætsforbund har i tilknytning til de fælles retningslinjer for godkendelse af skydevåben udarbejdet et tillæg ved en liste.

Listen beskriver dels de generelle regler for rifler, der kan anvendes til organisationernes skydeprogrammer, og som umiddelbart kan godkendes til en SKV-påtegning, og dels lister de repeter/boltlås-rifler (fabrikat/type/model – se billeder i listen), der efter en nærmere vurdering af våbenudvalget tillige godkendes til brug under organisationerne – selvom for det nogle af riffelversioners vedkomne kan konflikte med enkelte punkter i de udgivne retningslinjer.

Som et nyt tiltag er nu også tilføjet låsestole, der kan anvendes til Custom Made rifler, hvis man ønsker det.

Tanken er, at når en riffel først er optaget på listen, kan der efterfølgende gives en SKV-påtegning til nye ansøgere uden yderligere sagsbehandling, hvis riflen søges til en godkendt skydning under organisationerne i det omfang de anvendte skydeprogrammer/-reglementer tillader brugen af riflen.

Ansøgning om at få en riffel optaget på positivlisten

En skytte, der ønsker at anskaffe sig en riffel til en SKV-påtegning, som ikke optaget på listen, skal som det første søge om at få riflen optaget på listen.

Først når ansøgningen er imødekommet, og riflen er godkendt i det fælles våbenudvalg samt fremgår af positivlisten, kan der fremsendes ansøgning om en SKV-påtegning.