Den nye SKV-portal er skudt i gang

Opstartsfasen i den nye SKV-portal er i fuld gang, og fremover skal alle SKV2, SKV4 & SKV5-blanketter uploades via portalen.

I opstartsfasen behandler SKV stadig ansøgninger modtaget pr. mail og post, men fra 11. oktober skal ansøgninger uploades digitalt via SKV-portalen. Foto: Jens Faurbye

Alle SKV-registrerede formænd har nu modtaget en mail med invitationslink til SKV-portalen. Fremadrettet skal alle SKV2, SKV4 & SKV5 uploades via SKV-portalen.

I opstartsfasen behandler vi stadig ansøgninger modtaget pr. mail og post, men er der fejl/mangler, vil det blive oplyst i SKV-portalen.

OBS: Ansøgninger modtaget pr. mail eller post efter den 11. oktober, vil blive sendt retur og skal derefter uploades via SKV-portalen.

Som tidligere varslet sker der en prisstigning for behandling af SKV-sager. Det sker pr. 1. november 2019, hvor prisen fremadrettet vil være 300 kr. pr. sagsbehandling.

SKV-portalen tilbyder følgende funktioner:

  • Download de gældende blanketter
  • Vejledninger, FAQ og video omkring SKV-portalen
  • Oprette SKV-sager (SKV2, SKV4 og SKV5)
  • Se status på åbne sager
  • Foretage betaling for sagsbehandling
  • Se våbenlister
  • Se kommende fornyelser
  • Se slettebreve
  • Behandling af årets våbenliste – i løbet af oktober 2019

SKV håber, at formændene tager godt imod SKV-portalen. Hvis en formand ikke har modtaget invitationen på den mail, som er oplyst til SKV, tjek da venligst uønsket mail eller spam, inden SKV kontaktes.

SKV-portalen tilgås via følgende hjemmeside https://www.skv.dk/, og alle kan se blanketterne, video og vejledninger.

Med venlig hilsen

SKV