Ny våbenbekendtgørelse er trådt i kraft den 18. januar 2022

SKV afventer stadig et tillæg til bekendtgørelsen samt svar på flere spørgsmål fra Justitsministeriet (JM) og Rigspolitiet (RP). Dette er derfor en foreløbig orientering.

SKV er ved at få tilrettet SKV-programmet og SKV-portalen, så vi kan efterleve den nye våbenbekendtgørelse, der betyder, at Danmark overholder den europæiske lovgivning.

Der er lagt nye SKV-ansøgninger på SKV-Portalen, og vi opfordrer foreningerne til at logge på SKV-portalen og benytte de forudfyldte SKV-ansøgninger.

SKV har endnu ikke fået svar på alle spørgsmålene fra Justitsministeriet (JM) og Rigspolitiet (RP), og vi afventer et tillæg til våbenbekendtgørelsen. Det kan vi ikke afvente længere, og vi vælger derfor at informere om ændringer baseret på våbenbekendtgørelsen og de svar vi pt. har. At få de resterende svar er desværre en proces, der trækker længere ud end SKV ville forvente. Udmøntning af overgangsordningen er et af de spørgsmål, vi venter svar på fra JM. Vi vil opdatere informationen i takt med, at svar indløber.

Den korte version af den nye bekendtgørelse:

  • Det er afgiftsfrit at få de særlige våbendele registreret i SKV. De ansøgninger, der er modtaget i SKV og betalt den 18/01 2022 eller herefter, er måske berørt af den nye våbenbekendtgørelse. SKV vender tilbage når sagsbehandling starter i de tilfælde, hvor den uploadede sag er berørt af den nye våbenbekendtgørelse – ellers behandles ansøgningen på normalvis. Om der senere ændres i gebyrerne, vides ikke.
  • De særlige våbendele kommer ikke til at fremgå af våbenlegitimationskortet. Men når SKV-portalen er udvidet, vil det fremgå af foreningens våbenliste.
  • De nye SKV-blanketter skal anvendes.
  • Hvis en særlig våbendel ikke er mærket, skrives der ”umærket” i feltet.
  • Hvis en skytte anskaffer sig en ekstra pibe i samme kaliber som grundvåbnet, skal dette anmeldes til SKV, via SKV-portalen – mere info når vi har udvidet SKV-portalen til det.
  • De våben, der er berørt af EU-direktivets krav, er våben fremstillet i 2019 og frem. Men JM og RP vil gerne, at alle særlige våbendele registreres i SKV også for ældre våben, og det skal sandsynligvis ske via køb/overtagelse, fornyelse – men mere info herom, når vi kender svaret.

Vi håber på forståelse for, at der kommer mere info, så snart der er nyt.

Læs hele bekendtgørelsen på Retsinformation.