Nye blanketter på politiets hjemmeside

Hvis du importerer et våben fra udlandet, skal du være opmærksom på en ny procedure omkring indførselsblanket.

Importerer du et våben fra udlandet, skal du være opmærksom på en ny procedure omkring indførselsblanket. Foto: shutterstock

Politiet har lanceret nye blanketter på deres hjemmeside www.politi.dk, og det kan få betydning for nogle skytter. Det gælder f.eks. dem, der selv importerer våben fra udlandet.

Her er den nye procedure følgende:

SKV behandler SKV-ansøgningen på normal vis, og sender den til politiet sammen med en kopi af indførelsestilladelsen. Politiet sagsbehandler begge blanketter samtidigt.

SKV-ansøgningen sendes til SKV og indførselstilladelsen sendes via e-Boks til ansøger. Hvis det er pistol/revolver, der skal importeres, og når våbnet er registreret i SKV og importeret til Danmark, skal det forevises hos politiet.