Nye regler for politifolks træning i en skytteforening

Skytteforeninger må kun lade politifolk træne med deres tjenestepistol på en almindelig træningsdag under særlige vilkår.

Politifolk kan kun træne med deres tjenestepistol på foreningsanlæg, mod at vise medlemskab af en politiforening. (Arkivfoto) Foto: Gregers Kirdorf

Politifolk må kun træning i skytteforeninger under særlige vilkår

En politimand eller -kvinde kan kun træne i den lokale skytteforening, hvis de kan vise deres medlemskab af en lokal politi-idrætsforening. Samtidig skal skytteforeningen have lavet en aftale med denne forening.

To aktuelle begivenheder sætter pres på landets skytteforeninger, når det handler om at lade politifolk træne deres skydefærdigheder med tjenestepistolen i en forening:

  • en aktuel rapport fra Rigspolitiet kræver bl.a. mere vedligeholdelsestræning i skydning for politifolk.
  • siden medio februar 2015 har der været ekstra søgning til skytteforeninger, specielt af danske betjente, som gerne vil træne med deres tjenestepistol.

Tjenstlig brug

I den anledning har SKV spurgt Rigspolitiet ”Hvad må et tjenestevåben bruges til?”.

Rigspolitiet svarer 13. oktober 2015, at ”på spørgsmålet om, hvorvidt en polititjenestemand må medbringe og anvende sit tjenestevåben i en civil skytteforening på en almindelig træningsaften, kan Rigspolitiet oplyse, at politiets tjenestevåben – i lighed med politiets øvrige materiel – kun må anvendes i tjenstlig henseende."

"Anvendelse af et tjenestevåben i en civil skytteforening på en almindelig træningsaften anses ikke for at være tjenstlig henseende. Polititjenestemænd kan således kun anvende tjenestevåben i forbindelse med træning arrangeret af politiet.”

Politifolk, som skyder i en skytteforening, skal på forlangende kunne fremvise medlemskort fra Politiets Idrætsforening

Rigspolitiet

En vigtig undtagelse

I januar har Rigspolitiet tilføjet en undtagelse fra den regel:

"Politifolk, som er medlem af den lokale politi-idrætsforening, og som er registrere t under Dansk Politiidrætsforbund, har politiets tilladelse til at skyde med sit politi-tjenestevåben i en skytteforening, som har lavet en aftale om dette med den lokale politi-idrætsforening."

"Politifolk, som skyder i en skytteforening, skal på forlangende kunne fremvise medlemskort fra Politiets Idrætsforening."

"Det samme er gældende for politifolk, som deltager i skyttekonkurrencer afholdt i civile skytteforeninger i regi af Dansk Politiidrætsforbund," udtaler Michael Engell Olsen, politiinspektør ved Center for Flåde –og Materielstyring, Koncernstyring, Rigspolitiet.

Politiets Idrætsforbund er for tideni gang med at lave medlemskort.

Politiets tjenestevåben er aktuelt en pistol mærket Heckler & Koch, m/USP Compact, kaliber 9x19.

Instruks er vigtig

Det er samtidig vigtigt, at skydebanen har en instruks (godkendt af politiet) til skydning med de våben og den ammunition, som politiet benytter.

Det samme gælder på udendørsanlæg, hvor det også er vigtigt, at banen er miljøgodkendt til skydning med de våben, der bruges.​