Sagsbehandlingstiden på våbenområdet er i øjeblikket markant forlænget

Implementeringen af et nyt våbenregister har vist sig at tage længere tid end forventet, og det betyder, at PAC kun i begrænset omfang kan behandle sager på våbenområdet.

Implementeringen af et nyt våbenregister har vist sig at tage længere tid end forventet, og det betyder, at PAC kun i begrænset omfang kan behandle sager på våbenområdet. Arkivfoto. Foto: DGI

"Sagsbehandlingstiden på våbenområdet er i øjeblikket markant forlænget". Sådan indleder Ole Astrup Aldershvile fra Politiets Administrative Center (PAC) en mail til SKV.

Læs også: Ny våbenbekendtgørelse er trådt i kraft den 18. januar 2022

I forbindelse med en ændring i den danske våbenbekendtgørelse er politiet ved at implementere et nyt våbenregister, men implementeringen af våbenregisteret har vist sig at tage længere tid end forventet. 

Det betyder, at PAC kun i begrænset omfang kan behandle sager på våbenområdet. Af samme årsag er den aktuelle sagsbehandlingstid i øjeblikket markant længere end den forventede.

"Vi vil i videst muligt omfang prioritere SKV1 og SKV6 først. Sammen med Rigspolitiet og leverandøren af IT-systemet bag våbenregisteret arbejder vi med højeste prioritet for at gøre systemet færdig. Vi kender endnu ikke tidshorisonten, men arbejdet vil stå på i mindst nogle måneder endnu. Vi sagsbehandler SKV6, og har netop fået mulighed for at behandle SKV1 og SKV2, men vi vil fortsat have forlængede sagsbehandlingstider på disse i et stykke tid. Det skyldes, at der desværre har ophobet sig et større antal ansøgninger, ligesom vi fortsat er nødt til at afsætte ressourcer til udviklingen og færdiggørelsen af den resterende del af våbenregisteret,” skriver Ole Astrup Aldershvile i mailen til SKV.

”Når det nye våbenregister er fuldt implementeret, betyder det, at sagsbehandlingen på våbenområdet bliver hurtigere og mere effektiv. De nuværende udfordringer med det nye våbenregister er midlertidige bump på vejen mod et rigtig godt sagsbehandlingssystem, som både foreninger, borgere, erhvervslivet og politiet får glæde af i mange år fremover," afslutter Ole Astrup Aldershvile.

PAC´s sagsbehandlingstider er dags dato (16.3.2022):

  • SKV 1: 10 uger
  • SKV 2: 8 uger
  • SKV 3: 8 uger
  • SKV 4: 8 uger
  • SKV 6: 11 uger

Hertil skal lægges SKV´s ekspeditionstid på SKV2- & SKV4-ansøgningerne samt leveringstiden fra Post Nord.

SKV er i løbende dialog med PAC, som godt er klar over, at SKV ikke er imponeret over ekspeditionstiderne.

Vi håber på jeres forståelse.

Med venlig hilsen

SKV