Skærpede forsikringskrav til våbenskabe fra 1. januar 2016

Våbenskabe bliver dyrere og sværere at flytte med nye godkendelsesregler

Nye forsikringsregler for de våbenskabe, våben skal opbevares i, kan forringe skytters vilkår Foto: Gregers Kirdorf

Skytters forsikring af våbenskabe ændres 1. 1 2016.

Forsikringsbranchen skaber uro hos skytteforeninger, skytter og jægere om opbevaring af våben.

Det skyldes, at den godkendelsesmetode, som branchen hidtil har godkendt, kaldet ”standardtyvmetoden”, ikke godkendes fra 1. januar 2016.

Standardtyvmetoden ligger til grund for de hidtil brugte betegnelser Skafor rød og blå.

Det har - set med DGI Skydnings øjne - nogle væsentlige konsekvenser:

  1. Fra 2016 skal nye våbenskabe, der handles, opfylde EU-normen EN 1143-1. Sådanne skabe vil blive dyrere end Skafor-skabe.
  2. Gamle våbenskabe godkendt efter Skafor-normen kan ikke flyttes til en anden ejendom og kan reelt ikke sælges.
  3. Har man købt et Skafor-godkendt skab inden 31. december 2015 er det fortsat godkendt forsikringsmæssigt, når det ikke flyttes til et andet sted.

Det finder DGI Skydning ikke rimeligt. Derfor har DGI Skydning sammen med Dansk Skytte Union, Danmarks Jægerforbund og Danmarks Våbenhandlerforening rettet henvendelse til forsikringsbranchen for at få ændret denne beslutning.

Der forventes et møde om sagen i løbet af september.

Det må understreges, at der ikke er ændret i lovgivningen.

De krav, der efter våbenbekendtgørelsen stilles til våbenopbevaring, er ikke ændret. Her er normen altså stadig EN 1143-1 (grade 0 eller 1) ”eller tilsvarende”.