SKV til skytteformænd: Husk at holde våbeneftersyn i 2022

SKV har udarbejdet en tjekliste til skytteforeningsformænd med otte punkter på våbenlisten, som skal tjekkes og ajourføres inden årets udgang.

Foreningen bestemmer selv, hvornår på året årets våbenliste skal tjekkes, men hvis der er fejl eller mangler på våbenlisten, skal SKV kontaktes, så fejlen rettes hurtigst muligt.

Kære formand!

Hvis foreningen ikke har afholdt våbeneftersyn her i 2022, er det ved at være tid.

Via SKV-portalen har formanden altid adgang til den opdaterede våbenliste. Foreningen bestemmer selv, hvornår på året årets våbenliste skal tjekkes, og hvis der er fejl eller mangler på våbenlisten, skal SKV kontaktes så fejlen rettes hurtigst muligt.

Tjek venligst nedenstående 8. punkter inden årets udgang:

  1. Ejerforholdet pr. våben er korrekt ifølge våbenlisten (fysisk kontrol af alle våben)*.
  2. At skytterne på våbenlisten er medlemmer af foreningen, og betaler kontingent.
  3. At medlemmer med våbenpåtegning til pistoler/revolvere er aktiv skydende – dvs. at de skyder mindst 4 gange pr. år.
  4. At mindste målet på 210 mm er overholdt på pistoler/revolver.
  5. At foreningen har en godkendt SKV1 – denne er nødvendig for fortsat medlemskab af SKV.
  6. At de personer, der har adgang til foreningens våbenopbevaringssted, er godkendt på en gyldig SKV3. (SKV3 er gyldig i max. 5 år), samt at foreningens våbenopbevaring er godkendt af Politiet.
  7. Hvis foreningens navn ikke er korrekt oprettet i SKV-portalen, så oplys venligst det rigtige navn og send en kopi af den godkendte SKV1 samt foreningens vedtægter til SKV, så vi sikrer os, at navnet er identisk med politiets register. Kan uploades via ”Afmeldelser” i SKV-portalen.
  8. Hvis SKV ikke har den rigtige formand registreret i SKV-portalen, skal der vedlægges en kopi af den godkendte SKV1 – så SKV kan få registeret ajourført. Kan uploades via ”Afmeldelser” i SKV-portalen.

* Hvis der er våben i din forening, hvor våbenpåtegningen er udløbet, og der er søgt fornyelse – da har PAC givet skytten lov til at besidde våbnet lovligt frem til 31. december 2022 – det betyder, at disse våben ikke må benyttes eller transporteres. Derfor opfordrer SKV til, at skytter bliver bedt om, at tage et billede af våbnet, våbenlegitimationskortet samt et billede af våben nr. - Så den fysiske kontrol udskydes til våbenpåtegningen er blevet fornyet.

Bekræftelsen af årets våbenliste 2022, sker via en opgave i SKV-portalen - "Fuldfør og luk" - hvis ikke bekræftelsen på årets våbenliste 2022 er modtaget senest den 31/12 2022 via SKV-portalen, bliver foreningen spærret for behandling i SKV.

Hvis der er fejl eller mangler, som foreningen ikke selv kan rette inden den 31/12 2022 skal SKV informeres – gerne pr. mail eller via ”Afmeldelser” i SKV-portalen.

Pr. 01/01 2023 betragtes våbenlisten som ok, med mindre SKV er informeret om andet.

HUSK at de første SKV6 udløber den 01/07 2023, sørg venligst for at søge i god tid. Politiet gør desværre ikke opmærksom på udløb af hverken SKV3 eller SKV6 – det er foreningens eget ansvar.

God fornøjelse med årets våbeneftersyn.

Med venlig hilsen

SKV