ADR uddannelse - Transport af ammunition

Hvornår
16. jan 2020 kl. 17:00 til 21:00
Hvor
Gram Fritidscenter, Stadionvej 15, 6510 Gram, Danmark
Hvem
Udøvere, 18 - 99 år, begynder, letøvede, øvede
Ledere

Nummer
2020 13 74 3001

Dette kursus henvender sig til skytter, der skal transportere ammunition. Efter kurset vil man leve op til lovgivningen, således at man må transportere krudt og fænghætter i henhold til gældende regler og patroner i ubegrænsede mængder. Hvad de færreste skytter er opmærksomme på, er at reglerne for transport af farligt gods også gælder vores ammunition. Som reglerne er i dag, må man kun som privatperson transportere ammunition, der er pakket til detailsalg og beregnet til eget personlige brug. Det vil sige, at det kræver et kursus, hvis man transporterer ammunition for andre eller for fx. foreningen, da man så er omfattet af transportreglerne for erhverv. 
 
Indhold: 
Kurset er nøje afstemt i henhold til gældende lovgivning og indeholder bl.a. flg. emner: 
-
Hvad er omfattet af farligt gods lovgivningen 
-
Ansvar 
-
Identifikation af farligt gods 
-
Undtagelser og frimængder 
-
Transportdokumentation samt øvrig krævet dokumentation 
-
Emballering og sammenpakning 
-
Afmærkning og påskrifter 
-
Af- og pålæsning, håndtering, stuvning og adskillelse 
-
Forholdsregler ved uheld og hændelser 
-
Sikring af farligt gods 
-
Specielt fokus på transport af ammunition 
-
Afsluttende prøve - udstedelse af uddannelsesbevis 
 
Underviser: Per Lindegaard. Arbejder som konsulent for bl.a. Danmarks Jægerforbund
 
 
Skytter fra DGI Sønderjylland og Sydvest har fortrinsret til at deltage på kurset. 
 
Pris pr. deltager er 200,- kr. Prisen er inkl. materialer og forplejning.

Per Lindegaard

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer