Hjælpetræneruddannelse - Riffel

Hvornår
23. okt 2021 kl. 09:00 til 17:00
Hvor
Outrup Skytteforening, Idrætsvænget 27, Outrup, Outrup, 6855 Outrup, Danmark
Hvem
Trænere, 16 - 99 år, begynder, letøvede

Nummer
2021 11 74 3001

Med en hjælpetræneruddannelse får du de forudsætninger, der skal til for at give andre en god oplevelse med skydning. 
 
Hjælpetræneruddannelsen indeholder både teori og praktiske øvelser. Uddannelsen er et godt sted at starte. Både hvis du kunne tænke dig at gå videre med en træneruddannelse, og hvis du blot ønsker at hjælpe til i foreningen.

På hjælpetræneruddannelsen lærer du om den gode modtagelse af nye medlemmer, sikkerhed på banen, de grundlæggende elementer SAV: Sigte, Aftræk og Vejrtrækning og du får en grundlæggende viden om stillingsopbygning for børne- og juniorskytter.

Som hjælpetræner er du med til at forme foreningens medlemmer og sikre at nye medlemmer har lyst til at komme tilbage. 
 

DGI Skydning og Dansk Skytte Union samarbejder omkring udvikling og afholdelse af Træneruddannelser

 

Målgruppe

 • Hjælpere og forældre til børn i foreningen.
 • Nuværende og forhenværende skytter der gerne vil give nye medlemmer en god indgang til riffelskydning og sikre et grundlæggende niveau i foreningen. 
   

Praktiske oplysninger

 • Aldersgrænse: 16 år
 • Medbring: Riffel, høreværn, rensestav, bronzebørste, renseklude eller -propper, våbenolie.

 OBS, vi forbeholder os ret til at aflyse kurset med kort varsel, såfremt det er nødvendigt pga. for få tilmeldinger eller andre akut opståede udfordringer.

 

Hjælpetræneruddannelsen for Riffelskydning er opdelt i 2 moduler af hver 4 timers varighed med følgende indhold:

 • Modul 1: Den gode velkomst, sikkerhedsbestemmelser og hørelse, grundlæggende våbenlære
 • Modul 2: Grundlæggende uddannelse i skydeteknik, grundlæggende uddannelse i børne- og juniorskydestillinger

 

Formål: 
Formålet med uddannelsen er:

 • at kursisten kan udarbejde en plan for at imødekomme et nyt medlem i foreningen.
 • at kursisten opnår den nødvendige viden om de gældende sikkerhedsbestemmelser for skytter, herunder beskyttelse af hørelsen.
 • at kursisten forstår grundlæggende våbenlære samt nødvendigheden af daglig og periodisk vedligeholdelse af våben.
 • at kursisten får en teoretisk og praktisk forståelse for SAV - Sigte, Aftræk og Vejrtrækning.
 • at kursisten får en teoretisk og praktisk forståelse for opbygningen af skydestillingerne for børne- og juniorskytter.
 • at kursisten forberedes på i fremtiden at tage træneruddannelsen og dermed at kunne påtage sig trænerrollen i foreningen.

Målgruppe:

 • Målgruppen er forældre til børn i foreningen, hjælpere samt nuværende og forhenværende skytter, der gerne vil give nye medlemmer en god indgang til riffelskydning og sikre et grundlæggende niveau i foreningen.

Udbyttebeskrivelse
Deltageren vil efter endt kursus kunne på sikker og motiverende vis modtage nye medlemmer i foreningen samt på baggrund af grundlæggende viden om våbenlære, vedligeholdelse af våben samt den tekniske viden om skydestillingerne at kunne opbygge børne- og juniorskydestillingerne samt træne skytter i SAV (Sigte, Aftræk og Vejrtrækning).
 
 

Preben Duus Hermansen, Nicolai Christensen

Hjælpeinstruktør(er)

Emma Thyssen

Forplejning
Der er fuld forplejning under kurset. Såfremt du har en kostmæssig allergi, bedes du snarest muligt kontakte
(indsæt koordinators navn og kontaktoplysninger), så der kan blive taget højde for det ved bestilling af forplejning.

Medbring
Til kurset skal du medbringe:

 • Riffel
 • Høreværn
 • Rensestav, bronzebørste, renseklude eller -propper samt våbenolie.

Afbud
Skulle du blive nødt til at melde afbud i god tid forud for kurset, kan det gøres via et link på den bekræftelsesmail, du har fået tilsendt. Kursusgebyret refunderes kun, hvis afbud modtages inden sidste tilmeldingsfrist.

I tilfælde af afbud på kursusdagen, bedes du kontakte underviseren på tlf. xxxx.

Tilskud
Vær opmærksom på, at der til deltagelse i denne uddannelse kan søges træner-/lederrefusion hos de fleste kommuner. 
Du kan få din kasserer til at hjælpe med at søge tilskuddet til din forening.

Mulighed for at indsætte lokal info om refusion

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer