Hjælpetræneruddannelse - Pistol i Strøby Skf.

Hvornår
16. okt 2021 kl. 09:00 til 17:00
Hvor
Strøby Skytteforening - Skydebane, Lendrumvej 1, 4671 Strøby, Danmark
Hvem
Trænere, 16 - 99 år, begynder, letøvede

Nummer
2021 23 74 3003

Med en hjælpetræneruddannelse får du de forudsætninger, der skal til for at give andre en god oplevelse med skydning.

Hjælpetræneruddannelsen indeholder både teori og praktiske øvelser. Uddannelsen er et godt sted at starte. Både hvis du kunne tænke dig at gå videre med en træneruddannelse, og hvis du blot ønsker at hjælpe til i foreningen.

På hjælpetræneruddannelsen lærer du om den gode modtagelse af nye medlemmer, sikkerhed på banen, de grundlæggende elementer som stillingsopbygning, håndfatning, sigte, aftræk og vejrtrækning og du får en grundlæggende viden om stillingsopbygning for børne- og

juniorskytter. Som hjælpetræner er du med til at forme foreningens medlemmer og sikre at nye medlemmer har lyst til at komme tilbage. 
 
Målgruppe

 • Hjælpere og forældre til børn i foreningen.
 • Nuværende og forhenværende skytter der gerne vil give nye medlemmer en god indgang til pistolskydning og sikre et grundlæggende niveau i foreningen.

Praktiske oplysninger

 • Aldersgrænse: 16 år
 • Medbring: Pistol, høreværn, rensestav, bronzebørste, renseklude eller - propper, våbenolie.

Deltagerpris er inklusiv materialer og forplejning. 
 
Som medlemsforening i DGI får din forening tilskud til kurser og uddannelser. I DGI Storstrømmens seks kommuner er det muligt at søge om tilskud til den resterende del af beløbet: Sådan får din forening refunderet udgifter til uddannelse
 
Se alle DGI Storstrømmens skydeaktiviteter her. 
 
Tak til Strøby Skytteforening for samarbejdet. 
 
I forbindelse med alle arrangementer overholder DGI Storstrømmen alle myndighedernes retningslinjer og anbefalinger, samme forventning er der til samarbejdspartnere og deltagere. Læs alle anbefalinger og andre gode råd på siden ’Sådan håndterer du Coronakrisen i foreningen’

Hjælpetræneruddannelsen for Pistolskydning er opdelt i 2 moduler af hver 4 timers varighed med følgende indhold:

 • Modul 1: Den gode velkomst, sikkerhedsbestemmelser og hørelse, grundlæggende våbenlære.
 • Modul 2: Grundlæggende uddannelse i skydeteknik, grundlæggende uddannelse i børne- og juniorskydestillinger.

 

Formål: 
Formålet med uddannelsen er:

 • at kursisten kan udarbejde en plan for at imødekomme et nyt medlem i foreningen.
 • at kursisten opnår den nødvendige viden om de gældende sikkerhedsbestemmelser for skytter, herunder beskyttelse af hørelsen.
 • at kursisten forstår grundlæggende våbenlære samt nødvendigheden af daglig og periodisk vedligeholdelse af våben.
 • at kursisten får en teoretisk og praktisk forståelse for SAV - Sigte, Aftræk og Vejrtrækning.
 • at kursisten får en teoretisk og praktisk forståelse for opbygningen af skydestillingerne for børne- og juniorskytter.
 • at kursisten forberedes på i fremtiden at tage træneruddannelsen og dermed at kunne påtage sig trænerrollen i foreningen.

Målgruppe:

 • Målgruppen er forældre til børn i foreningen, hjælpere samt nuværende og forhenværende skytter, der gerne vil give nye medlemmer en god indgang til pistolskydning og sikre et grundlæggende niveau i foreningen.

Udbyttebeskrivelse:

 • Deltageren vil efter endt kursus kunne på sikker og motiverende vis modtage nye medlemmer i foreningen samt på baggrund af grundlæggende viden om våbenlære, vedligeholdelse af våben samt den tekniske viden om skydestillingerne at kunne opbygge børne- og juniorskydestillingerne samt træne skytter i SAV (Sigte, Aftræk og Vejrtrækning).

Michael K. Barnes

Forplejning
Der er fuld forplejning under kurset. Såfremt du har en kostmæssig allergi, bedes du snarest muligt kontakte Anette Høegh, mail ah@dgi.dk
, så der kan blive taget højde for det ved bestilling af forplejning.

Medbring
Til kurset skal du medbringe:

 • Pistol
 • Høreværn
 • Rensestav, bronzebørste, renseklude eller - propper, våbenolie.

Afbud
Skulle du blive nødt til at melde afbud i god tid forud for kurset, kan det gøres via et link på den bekræftelsesmail, du har fået tilsendt. Kursusgebyret refunderes kun, hvis afbud modtages inden sidste tilmeldingsfrist.

I tilfælde af afbud på kursusdagen, bedes du kontakte underviseren på tlf. 26201213

Tilskud
Vær opmærksom på, at der til deltagelse i denne uddannelse kan søges træner-/lederrefusion hos de fleste kommuner. 
Du kan få din kasserer til at hjælpe med at søge tilskuddet til din forening. 
Søg tilskud i din kommune til kurser/uddannelse

 
Se alle DGI Storstrømmens skydeaktiviteter her. 
 
I forbindelse med alle arrangementer overholder DGI Storstrømmen alle myndighedernes retningslinjer og anbefalinger, samme forventning er der til samarbejdspartnere og deltagere. Læs alle anbefalinger og andre gode råd på siden ’Sådan håndterer du Coronakrisen i foreningen’

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer