Træneruddannelse 1 - Pistol - Opstart 29/10 i Næstved Skf.

Hvornår
29. okt kl. 09:00 - 19. nov 2022 kl. 16:00
Hvem
Trænere, 18 - 99 år, letøvede, øvede

Nummer
2022 23 74 3003

Drømmer du om, at udvikle dig selv som træner og få mere viden om skydestillinger, skydeteknik og træning af skytter, så du kan hjælpe til på skydebanen og forstærke det sociale liv i foreningen?

Træner 1 uddannelsen er til dig, der gerne vil være træner. Du vil lære om trænerrollen, skydestillinger, holdtræning, fysisk træning og skydeteknik samt få redskaber til at komme godt i gang som træner i din egen forening. Som træner er du med til at udvikle skytter, der gerne vil lidt mere med deres skydning og give dem nogle gode oplevelser på banen, hvilket er med til at fastholde deres interesse for skydning. 
 

 Målgruppe:

 • Uddannede hjælpetrænere, der vil have mere dybdegående viden om og redskaber til træning.
 • Personer der brænder for skydning og for at træne skytter.

 Praktiske oplysninger:

 • Forudsætninger og krav, min. 16 år og gennemført hjælpetræneruddannelse eller med tilsvarende kendskab til sikkerhedsbestemmelser, våbenlære og vedligeholdelse af våben. 
   

 Medbring:

 • Pistol, høreværn, div. personligt udstyr og tøj man kan bevæge sig i.

Deltagerpris er inklusiv materialer og forplejning. 
 
Som medlemsforening i DGI får din forening tilskud til kurser og uddannelser. I DGI Storstrømmens seks kommuner er det muligt at søge om tilskud til den resterende del af beløbet: Sådan får din forening refunderet udgifter til uddannelse
 
Se alle DGI Storstrømmens skydeaktiviteter her. 
 
Tak til Næstved Skytteforening for samarbejdet.  
 
 OBS, vi forbeholder os ret til at aflyse kurset med kort varsel, såfremt det er nødvendigt pga. for få tilmeldinger eller andre akut opståede udfordringer.

Træner 1 uddannelse er opdelt i 4 moduler og dækker i alt 14 timer, fordelt således:

 • Modul 1: Skydestilling, sigte, aftræk, vejrtrækning, 
 • Modul 2: Trænerroller, de 3 trænerroller, kommunikation med skytten, skyttens alderstrin, udvikling og erfaring
 • Modul 3: Tekniktræning i forhold til præcisionsskydning, sigte, bevægelse, aftræk, vejrtrækning
 • Modul 4: Koordination og fysisk træning, værktøjer til at igangsætte holdtræning modsat individuel træning

Undervisningen tager udgangspunkt i bøgerne " Skydesportens aldersrelaterede træningskoncept" samt "Pistolskydning - vejen til midten", som du får udleveret på uddannelsen. Uddannelsen veksler mellem teori, diskussion og øvelser samt tørtræningsøvelser.

De 4 moduler afvikles over 2 kursusdage.

Formål
Formålet med træner 1 uddannelsen er at give kursisterne viden og værktøjer til at gennemføre gode klubtræninger baseret på bogen "Skydesportens aldersrelaterede træningskoncept".

Målgruppe
Hjælpetrænere der vil mere og ønsker udfordringer, erfarne skytter der har mod på at undervise, og som har godt kendskab til sikkerhedsbestemmelserne, våbenlære og -vedligehold. Kursisten skal være fyldt 16 år.

Peter Søgaard

Forplejning
Der er fuld forplejning under kurset. Såfremt du har en kostmæssig allergi, bedes du snarest muligt kontakte Anette Høegh, mail ah@dgi.dk
, så der kan blive taget højde for det ved bestilling af forplejning.

Medbring
Til kurset skal du medbringe:

 • Pistol, høreværn, div. personligt udstyr og tøj man kan bevæge sig i.

Afbud
Skulle du blive nødt til at melde afbud i god tid forud for kurset, kan det gøres via et link på den bekræftelsesmail, du har fået tilsendt. Kursusgebyret refunderes kun, hvis afbud modtages inden sidste tilmeldingsfrist.

I tilfælde af afbud på kursusdagen, bedes du kontakte underviseren på tlf. 61311428. 
 
Tilskud
Vær opmærksom på, at der til deltagelse i denne uddannelse kan søges træner-/lederrefusion hos de fleste kommuner. 
Du kan få din kasserer til at hjælpe med at søge tilskuddet til din forening. 
Søg tilskud i din kommune til kurser/uddannelse 
 
Se alle DGI Storstrømmens skydeaktiviteter her.

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer