Hjælpetræneruddannelse | Pistol sommer

Hvornår
11. jun 2023 kl. 09:00 til 16:00
Hvor
Allingåbro Skytteforening - indendørs bane, Industriparken 22, 8961 Allingåbro, Danmark
Hvem
Trænere, fra 16 år, begynder, letøvede

Nummer
2023 09 74 3003

Med en hjælpetræneruddannelse får du de forudsætninger, der skal til for at give andre en god oplevelse med skydning.

Hjælpetræneruddannelsen indeholder både e-læring forud for den fysiske del, samt teori og praktiske øvelser på selve uddannelsesdagen. Uddannelsen er for dig, der ønsker at hjælpe til med træningen i skytteforeningen. Du vil lære at instruere i skydeteknik – herunder de grundlæggende elementer i SAV: Sigte, Aftræk og Vejrtrækning, samt at rette og vejlede skytter, så de får en succesoplevelse med idrætten. Du lærer også om sikkerhed ud fra hjælpetrænerrollen, at tage godt imod nye skytter og hjælpe dem i gang med skydning.

Som hjælpetræner er du med til at sikre nye medlemmer har lyst til at komme tilbage og at skabe en god kultur i foreningen.

Når du tilmelder dig uddannelsen, får du adgang til e-læringskurset Den gode velkomst. E-læringskurset har en varighed af cirka en time. Du skal tage kurset hjemmefra, før du møder op til uddannelsesdagen.

Vær OBS på at dette ikke er en uddannelse, hvor du som skytte får trænet dine egne skydefærdigheder.

DGI Skydning og Skydesport Danmark samarbejder om afholdelse af Træneruddannelserne.

Målgruppe

 • Hjælpere og forældre til børn i foreningen.
 • Nuværende og forhenværende skytter der gerne vil give nye medlemmer en god indgang til pistolskydning og sikre et grundlæggende niveau i foreningen.

Formål:

 • At blive bevidst om Den gode velkomst, og hvad man som forening kan gøre for at imødekomme et nyt medlem i foreningen.
 • At opnå den nødvendige viden om de gældende sikkerhedsbestemmelser for skytter, herunder hjælpetrænernes rolle, beskyttelse af hørelsen samt info om bly.
 • At få en forståelse for, hvordan hjælpetræneren via observation vejleder den enkelte skytte for at opnå en succesoplevelse med skydning.
 • At få en teoretisk og praktisk forståelse for SAV: Sigte, Aftræk og Vejrtrækning .
 • At få en teoretisk og praktisk forståelse for opbygningen af skydestillingerne 1-håndsfatning, 2-håndsfatning samt skydning på pude. 
 • At forberede deltagerne på i fremtiden at tage træneruddannelsen og påtage sig trænerrollen.

Praktiske oplysninger

 • Aldersgrænse: 16 år
 • Medbring: Pistol, høreværn, 50 stk. ammunition og evt. pude, hvis du har. Hvis du ikke har mulighed for at medbringe våben og udstyr, er det OK.

Underviser: 
Erik Mouritsen

 

Hjælpetræneruddannelsen for pistolskydning fordeler sig over 8 timer med følgende indhold:

 • Velkomst, forventningsafstemning, hvad er en hjælpetræner og metode for uddannelsen.
 • Intro til opvarmning.
 • Den gode velkomst og velkomstprogrammet.
 • Hjælpetrænerens værktøjskasse.
 • Den gode hjælpetræner, motivation og læringsstile.
 • Hjælpetrænerens rolle i det sikkerhedsmæssige aspekt.
 • Intro til observation og vejledning af skytter.
 • Skydestillinger.
 • Skydeteknik.
 • Evaluering

Målgruppe: 
Målgruppen er forældre til børn i foreningen, hjælpere samt nuværende og forhenværende skytter, der gerne vil give nye medlemmer en god indgang til pistolskydning og sikre et grundlæggende niveau i foreningen.

Udbyttebeskrivelse: 
Evne til, på sikker og motiverende vis, at modtage nye medlemmer i foreningen. Viden om det at være hjælpetræner, hvilket ansvar man har, og hvordan man vejleder skytter. Viden omkring den tekniske del på basisniveau, så træneren som udgangspunkt kan introducere og opbygge skytter i skydestillingerne skydestillingerne 1-håndsfatning, 2-håndsfatning og skydning på pude samt træne skytter i sigte, aftræk, vejrtrækning og eftersigte (SAVE).

Erik Balk Mouritsen

Forplejning
Der er fuld forplejning under uddannelsen. 

Medbring
Til uddannelsen skal du medbringe følgende hvis du har adgang til det:

 • Pistol
 • Høreværn
 • 50 stk. ammunition
 • Evt. pude

Hvis du ikke har mulighed for at tage våben og udstyr med, er det også OK.

Forud for uddannelsesdagen: 
Når du tilmelder dig uddannelsen, får du adgang til e-læringskurset Den gode velkomst. E-læringskurset har en varighed af cirka en time. Du skal tage kurset hjemmefra, før du møder op til uddannelsesdagen. 
E-læringskurset skal være taget senest søndagen før undervisningsdagen.

Afbud
Skulle du blive nødt til at melde afbud i god tid forud for uddannelsen, kan det gøres via et link på den bekræftelsesmail, du har fået tilsendt. Uddannelsesgebyret refunderes kun, hvis afbud modtages inden sidste tilmeldingsfrist.

Tilskud
Vær opmærksom på, at der til deltagelse i denne uddannelse kan søges træner-/lederrefusion hos de fleste kommuner. 
Du kan få din kasserer til at hjælpe med at søge tilskuddet til din forening.

 

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer