Hjælpetræneruddannelse - Riffel

Hvornår
11. feb 2023 kl. 09:00 til 17:00
Hvor
Ravnsborg Skytteforening, Nordlundevej 6, 4913 Horslunde, Danmark
Hvem
Trænere, 16 - 99 år, begynder, letøvede

Nummer
2023 23 74 3000

Med en hjælpetræneruddannelse får du de forudsætninger, der skal til for at give andre en god oplevelse med skydning.

Hjælpetræneruddannelsen indeholder både e-læring forud for den fysiske del, samt teori og praktiske øvelser på selve uddannelsesdagen. Uddannelsen er for dig, der ønsker at hjælpe til med træningen i skytteforeningen. Du vil lære at instruere i skydeteknik – herunder de grundlæggende elementer i SAVE: Sigte, Aftræk, Vejrtrækning samt Eftersigte, samt at rette og vejlede skytter, så de får en succesoplevelse med idrætten. Du lærer også om sikkerhed ud fra hjælpetrænerrollen, at tage godt imod nye skytter og hjælpe dem i gang med skydning.

Som hjælpetræner er du med til at sikre nye medlemmer har lyst til at komme tilbage og at skabe en god kultur i foreningen.

Når du tilmelder dig uddannelsen, får du adgang til e-læringskurset Den gode velkomst. E-læringskurset har en varighed af cirka en time. Du skal tage kurset hjemmefra, før du møder op til uddannelsesdagen.

Vær OBS på at dette ikke er en uddannelse, hvor du som skytte får trænet dine egne skydefærdigheder.

DGI Skydning og Skydesport Danmark samarbejder om afholdelse af Træneruddannelserne.

Målgruppe

 • Hjælpere og forældre til børn i foreningen.
 • Nuværende og forhenværende skytter der gerne vil give nye medlemmer en god indgang til riffelskydning og sikre et grundlæggende niveau i foreningen.

Formål: 
Formålet med uddannelsen er:

 • At blive bevidst om Den gode velkomst, og hvad man som forening kan gøre for at imødekomme et nyt medlem i foreningen.
 • At opnå den nødvendige viden om de gældende sikkerhedsbestemmelser for skytter, herunder hjælpetrænernes rolle, beskyttelse af hørelsen samt info om bly.
 • At få en forståelse for, hvordan hjælpetræneren via observation vejleder den enkelte skytte for at opnå en succesoplevelse med skydning.
 • At få en teoretisk og praktisk forståelse for SAVE: Sigte, Aftræk, Vejrtrækning og Eftersigte .
 • At få en teoretisk og praktisk forståelse for opbygningen af skydestillingerne BK og JUN samt en intro til stående.  
 • At forberede deltagerne på i fremtiden at tage træneruddannelsen og påtage sig trænerrollen.

Praktiske oplysninger

 • Aldersgrænse: 16 år
 • Medbring: Riffel, høreværn, 50 stk. ammunition, evt. jakke og rem.

Hjælpetræneruddannelsen for Riffelskydning fordeler sig over 8 timer med følgende indhold:

 • Velkomst, forventningsafstemning, hvad er en hjælpetræner og metode for uddannelsen.
 • Intro til opvarmning.
 • Den gode velkomst og velkomstprogrammet.
 • Hjælpetrænerens værktøjskasse.
 • Den gode hjælpetræner, motivation og læringsstile.
 • Hjælpetrænerens rolle i det sikkerhedsmæssige aspekt.
 • Intro til observation og vejledning af skytter.
 • Skydestillinger.
 • Skydeteknik.
 • Evaluering.

Målgruppe: 
Målgruppen er forældre til børn i foreningen, hjælpere samt nuværende og forhenværende skytter, der gerne vil give nye medlemmer en god indgang til riffelskydning og sikre et grundlæggende niveau i foreningen.

Udbyttebeskrivelse: 
Evne til, på sikker og motiverende vis, at modtage nye medlemmer i foreningen. Viden om det at være hjælpetræner, hvilket ansvar man har, og hvordan man vejleder skytter. Viden omkring den tekniske del på basisniveau, så træneren som udgangspunkt kan introducere og opbygge skytter i skydestillingerne stående BK og JUN, liggende BK og JUN, intro til stående samt træne skytter i sigte, aftræk, vejrtrækning og eftersigte (SAVE)

Henrik Nøbølle K. A. Mikkelsen

Forplejning
Der er fuld forplejning under uddannelsen. Såfremt du har en kostmæssig allergi, bedes du snarest muligt kontakte Anette Høegh på mail: ah@dgi.dk så der kan blive taget højde for det ved bestilling af forplejning.

Medbring
Til uddannelsen skal du medbringe:

 • Riffel
 • Høreværn
 • 50 stk. ammunition.
 • Evt. jakke og rem.

Forud for uddannelsesdagen: 
Når du tilmelder dig uddannelsen, får du adgang til e-læringskurset Den gode velkomst. E-læringskurset har en varighed af cirka en time. Du skal tage kurset hjemmefra, før du møder op til uddannelsesdagen.

Afbud
Skulle du blive nødt til at melde afbud i god tid forud for uddannelsen, kan det gøres via et link på den bekræftelsesmail, du har fået tilsendt. Uddannelsesgebyret refunderes kun, hvis afbud modtages inden sidste tilmeldingsfrist.

I tilfælde af afbud på uddannelsesdagen, bedes du kontakte underviseren på tlf. 30268450.

Tilskud
Vær opmærksom på, at der til deltagelse i denne uddannelse kan søges træner-/lederrefusion hos de fleste kommuner. 
Du kan få din kasserer til at hjælpe med at søge tilskuddet til din forening.

Som medlemsforening i DGI får din forening tilskud til kurser og uddannelser. I DGI Storstrømmens seks kommuner er det muligt at søge om tilskud til den resterende del af beløbet: Sådan får din forening refunderet udgifter til uddannelse.

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer