Efteruddannelse af terrænskydeledere, Del 2: Fysisk efteruddannelse i Vingsted

Hvornår
3. feb 2024 kl. 09:30 til 17:00
Hvor
DGI Landskontor, Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten, Danmark

Nummer
2024 00 74 1532

*OBS! Tilmelding kun efter aftale med DGI Skydning*

Vær OBS på at du er ved at tilmelde dig Del 2 af efteruddannelsen for terrænskydeledere.

Efteruddannelsen består af to dele:

  • En online del omkring kort- og orienteringslære
  • En fysisk del hvor vi bl.a. kommer igennem tegneopgave ift. det tillærte i onlinedelen, kalke og ansøgning herudfra, jagtfeltskydning samt nyt fra politiet.

Du skal tilmelde dig hver del separat.

 

Om Del 2 
På Del 2 får kursisten sat den teoretiske viden fra Del 1 i spil. Kursisten vil gennemføre tegneopgaver i relation til terrænskydeledervirket – herunder at tegne en kalke og lave en fyldestgørende ansøgning herudfra. Endvidere bliver kursisten grundigt introduceret til jagtfeltskydninger og der orienteres omkring nyt fra politiet.

Undervisere på dagen er Henrik Møller, Preben Pedersen, Bjarne Olsen og Nicholai Vigger Knudsen.

Krav 
Når kursisten møder op til Del 2, forventes det at vedkommende er i stand til at tegne en kalke på baggrund af erfaring og den viden, som tillærtes på Del 1. 
For at kunne deltage i efteruddannelsens Del 2, skal Del 1 være bestået og prøven skal være sendt til idrætskonsulent Ida Fogh senest d. 20.1.24. på Ida.fogh@dgi.dk

Kursisten skal medbringe GPS samt kompas til Del 2. Redskaberne skal bruges i forbindelse med uddannelsesdagen.

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer