Mixholdsturnering på pistol i vintersæsonen

Nu kan du dyste i en landsdækkende mixholdsturnering sammen med dine venner fra klubben. Turneringen afvikles med cal. 22, og holdet kan bestå af fire skytter fra tre klasser.

DGI Skydning afvikler en landsdækkende mixholdsturnering på pistol i vintersæsonen.

Skydningen afvikles med cal. 22. Der skydes over 4 omgange på hjemmebane. De 3 bedste resultater tæller i den samlede stilling til evt. deltagelse i finalen.

Klasser:

Skytter fra BK, FRI, Jun, 1H og 2H. kan deltage.

Runder:

Der skydes over 4 runder, startende i november, december, januar og februar.

Holdregler:

Et mix hold SKAL bestå af 3 skytter. Holdet kan valgfri bestå af skytter fra BK, FRI, Jun, 1H og 2H.  Min. 2 klassegrupper skal være repræsenteret på holdet. Skytterne SKAL være navngivet, incl. skyttenummer.

Hvis der er frafald på 1 skytte, er det tilladt at skifte skytte ud 1 gang. En forening kan stille med ubegrænset antal hold efter de gældende regler.

Skiver:

Foreningen skal selv lægge skiver til. Alle skiver, som benyttes, skal have fortrykte numre på og skal være i en fortløbende serie. Skiverne skal gemmes, og efter hver runde kan der indkaldes et antal skiver til kontrol.

Hold, som bliver udtrukket til kontrol og hvor skiverne ikke er fortløbende, er resultatet ikke gældende.

Foreninger med elektronisk markering skal gemme en udskrift af skydningen, der er underskrevet af både skytte og skydeleder, og hvoraf datoen tydeligt fremgår. Hvis der printes et udskrift af skydningen, kan denne gemmes som dokumentation, med samme underskrift på.

Finalen:

I finalen starter alle fra 0 points. Finalen afvikles ud fra den ”normale” deltagelse i 15m DM skydningen. Det resultat som skydes til DM, tæller som finale serie til MIX hold.

Resultater fra runderne:

Alle 4 resultater fra de indledende runder sendes til denne mail: Mixhold@outlook.dk

Resultatet på mailen skal være os i hænde senest den 20 i hver måned, startende den 20. november 2021. Hvis IKKE, så medregnes denne omgangs resultat ikke, i den samlede stilling.

Tilmeldingsfrist for hold er ved første aflevering af resultater den 20-11-2021.

Præmier:

Der vil være medaljer til nummer 1, 2, 3 samt patron præmier.

Økonomi:

Det er intet indskud for deltagelse i, men foreningen / skytterne skal selv dække udgift til skiver, patroner og evt. forsendelse af skiver til udtaget kontrol.

Hvis man har spørgsmål til turneringen eller andet man ønsker svar på, så send en mail til Mixhold@outlook.dk.