Børneattester

Her får du vejledning i at sørge for børneattester på alle voksne i foreningen med kontakt til børn under 15 år.

43031_Skydning model sikkerhed_Børneattest.png

Foreningslivet skal være et sikkert sted for alle børn, derfor er også skytteforeninger forpligtet til at indhente børneattester på alle trænere, ledere og instruktører, som har kontakt med børn under 15 år.

Unge under 15 år skal håndteres under instruks/træning af personer med skydefaglig viden på hjælpetrænerniveau og altid med en udpeget skydeleder.

Læs mere om børneattester

Læs mere om børneattester på DGI Foreningsledelse.

Læs mere om træneruddannelser og tilmeld dig en hjælpetræneruddannelse.

Læs mere i Sikkerhedsbestemmelserne, stk. 406.

Hjælpeskema: Børneattester

Hjælpeskema til børneattester

Brug dette skema som en hjælp til at få overblik over foreningens næste handlinger for at styrke sikkerheden.

Din forening kan bruge skemaet på egen hånd eller i dialogen med DGI, Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) og Dansk Firmaidræt.