Nye medlemmer

Her får du vejledning i, hvad foreningen skal gøre, når I får nye medlemmer - blandt andet i forhold til ID-tjek og logbog over våbenudlån.

43031_Skydning model sikkerhed_Nye medlemmer.png

Alle ikke-medlemmer, der kommer for at prøve at skyde med registreringspligtige våben, skal fremvise ID og opføres i logbog, som foreningen gemmer i 1 år. Ikke-medlemmer må efter de nuværende regler prøve 5 gange, herefter skal ansøges om SKV6. Våbenudlån til medlemmer skal ikke føres i logbog, men ID afleveres i pant under udlånet.  

Logbog for ikke-medlemmer skal indeholde navn, adresse og fødselsdato samt hvilken våbentype.

Alle medlemmer over 15 år skal have en SKV for at være aktivt skydende med registreringspligtige våben, enten en SKV2 hvis skytten selv ejer våben eller en SKV6.

Husk instruktion, god velkomst og intro til sikkerhed til nye, så de føler sig godt modtaget.  

Trygheden gælder for begge parter: Det skal være trygt for nyt medlem at prøve skydning, og foreningen skal være tryg ved at byde den enkelte indenfor.

Læs mere om nye medlemmer

Læs mere om SKV6.

Download eksempel på logbog (i grå boks til højre)

§ 22, stk. 11 om Overdragelse Bekendtgørelse om våben og ammunition

Læs mere i Sikkerhedsbestemmelserne kapitel 2 og 4. 

Hjælpeskema: Nye medlemmer

Hjælpeskema nye medlemmer

Brug dette skema som en hjælp til at få overblik over foreningens næste handlinger for at styrke sikkerheden.

Din forening kan bruge skemaet på egen hånd eller i dialogen med DGI, Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) og Dansk Firmaidræt.