Skytternes Våbenregistrering

Her får du vejledning til Skytteforeningernes Våbenregistrering (SKV), så foreningen og skytter har de gyldige tilladelser.

43031_Skydning model sikkerhed_SKV.png

Gyldig tilladelse er et krav for alle skytter med registreringspligtige våben.

Alle medlemmer over 15 år, der skyder med registreringspligtige våben, skal have en SKV6 eller SKV1, 2 eller 3. Kun luftpistoler/-rifler til og med 4,5mm er ikke-registreringspligtige, cal. .22 og større kræver SKV. Det vil sige, personer over 15 år som er medlem af en skytteforening må ikke skyde med registreringspligtige våben, med mindre der foreligger en godkendt SKV.

SKV-ansøgninger skal altid sendes rettidigt.

Læs mere om SKV

Find vejledninger og mere information på www.dgi.dk/skv.

Formanden skal løbende holde sig orienteret om nyheder på SKV-portalen.

§: Bekendtgørelse om våben og ammunition

Læs mere i Sikkerhedsbestemmelserne: F.eks. kap. 203b om overladelse af våben kun fra godkendt person.

Hjælpeskema: Skytteforeningernes Våbenregistrering (SKV)

Hjælpeskema SKV

Brug dette skema som en hjælp til at få overblik over foreningens næste handlinger for at styrke sikkerheden.

Din forening kan bruge skemaet på egen hånd eller i dialogen med DGI, Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) og Dansk Firmaidræt.