Skydeleder og Sikkerhedsbestemmelserne

Her får du vejledning i sikkerhedsbestemmelserne samt reglerne for skydeledere- og banekommandører.

43031_Skydning model sikkerhed_Sikkerhedsbestemmelser.png

Sikkerhedsbestemmelserne skal til enhver tid følges, herunder kravet om at der til alle skydninger altid skal være én som har det sikkerhedsmæssige ansvar for skydningen: skydelederen.

Skydelederen skal være udpeget af bestyrelsen, erfaren skytte og have bestået den online skydelederprøve. Kravet om skydeleder gælder også, når der skydes alene. Skytten kan være sin egen banekommandør og skydeleder.

Læs mere om Skydeleder og Sikkerhedsbestemmelserne

Læs mere om skydelederuddannelsen.

Download sikkerhedsbestemmelserne.

Tag skydelederprøven og 2 onlinekurser om sikkerhedsbestemmelserne.

§ 22, stk. 12 Bekendtgørelse om våben og ammunition.

Læs mere i Sikkerhedsbestemmelserne kapitel 3. 

Hjælpeskema: Skydeleder og Sikkerhedsbestemmelserne

Hjælpeskema skydeleder og SIKSKY

Brug dette skema som en hjælp til at få overblik over foreningens næste handlinger for at styrke sikkerheden.

Din forening kan bruge skemaet på egen hånd eller i dialogen med DGI, Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) og Dansk Firmaidræt.