Våben- og ammunitionsopbevaring

Her får du vejledning til sikker våben- og ammunitionsopbevaring i foreningen og i hjemmet.

43031_Skydning model sikkerhed_Våbenopbevaring.png

Foreningen skal have styr på både de foreningsejede samt private våben, som opbevares i foreningen. Det er det samlede antal våben, der er afgørende for, hvilke sikkerhedskrav der stilles til opbevaringen. Krav til alarmer vurderes konkret for den enkelte skydebane af politiet. Politiet kan til enhver tid møde op og kontrollere våbenopbevaringen i en forening.

Privatejede registreringspligtige våben, som opbevares privat, skal opbevares forsvarligt i korrekt monteret og godkendt våbenopbevaringsskab, det er skyttens ansvar. Lås altid våben inde efter brug, ammunition skal også gemmes af vejen i godkendt og aflåst skab. Er skabet med nøgle, skal denne opbevares forsvarligt og på et sted, der er utilgængeligt for andre.

Ethvert medlem af en skytteforening med egen våbenpåtegning/våbentilladelse må eje op til 1.000 stk. langdistance samt 5.000 stk. kortdistancepatroner.

Læs mere om sikker våben- og ammunitionsopbevaring

Læs mere i Skydebaneforeningen Danmarks folder om opbevaring i foreningen.

Læs mere i Det Kriminalpræventive Råds folder om opbevaring i hjemmet.

Se kort video om sikker våbenopbevaring.

Se længere video om montering af våbenskab.

§ 24 om Våbenopbevaring Bekendtgørelse om våben og ammunition.

§ 9 stk. 2 Våbenloven om at erhverve og besidde ammunition til de våben, privatpersonen har våbenpåtegning til.

Læs mere i Sikkerhedsbestemmelserne kapitel 1, 102: SIKSKYs mål er at sikre, at der ikke opstår fare samt at våben håndteres forsvarligt inkl. i forbindelse med våbenopbevaring.

Hjælpeskema: Våben- og ammunitionsopbevaring

Hjælpeskema våben- og ammunitionsopbevaring

Brug dette skema som en hjælp til at få overblik over foreningens næste handlinger for at styrke sikkerheden.

Din forening kan bruge skemaet på egen hånd eller i dialogen med DGI, Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) og Dansk Firmaidræt.