Våben- og ammunitionstransport

Her får du vejledning til transport af private og foreningsejede våben og ammunition.

43031_Skydning model sikkerhed_Våbentransport.png

Alle våben, foreningsejede samt privatejede, skal altid være i kuffert eller foderal, når det transporteres uden for skydebanen og med isat sikkerhedspløk, hvis våbenet tillader dette.

 • Våben bør låses inde i bagagerummet eller opbevares, så de ikke er synlige udefra.
 • Efterlad ikke våben i bilen, hvis du er væk i længere tid.
 • Er du kortvarigt nødt til at forlade bilen, så lås den og hold den under opsyn hele tiden.

Midlertidig opbevaring af skydevåben må kun finde sted fra dagen før til dagen efter formålet (f.eks. stævne) er afholdt. Skydevåben skal være under konstant tilsyn eller skal opbevares forsvarligt i et sikkert, aflåst gemme, der er utilgængeligt for uvedkommende. Ammunition skal opbevares i våbenskab.

Det er foreningsledelsens ansvar, at de personer, som udpeges til at transportere foreningsejede våben, f.eks. til et stævne, er udstyret med en gyldig transporttilladelse. Personen skal være SKV2- eller SKV3-godkendt for at må modtage en transporttilladelse. Vær opmærksom på at SKV3-blanketten har to afkrydsningsfelter til henholdsvis adgang til foreningens våbenopbevaring og/eller godkendelse til transporttilladelse. 

Privat transport af ammunition: Fra forhandler til eget forbrug og fra foreningen til stævne

Transport af ammunition til eget forbrug betragtes som privat transport, det samme gælder transport af ammunition fra foreningens ammunitionsopbevaring til f.eks. et stævne.

For privat transport af ammunition gælder:

 • Ammunition skal være i original emballage
 • Ammunition skal håndteres med omtanke og forsigtighed, f.eks. forsvarlig fastspændt under transporten, så det ikke vælter eller forskubber sig.
 • Våbenloven skal være overholdt, dvs. det skal være ammunition du har tilladelse til at transportere og opbevare jf. din SKV.
 • Under transporten medbringes våbenlegitimationskort/SKV3, gyldigt medlemsbevis fra din skytteforening samt gyldig billede-ID (pas eller kørekort)
 • For genladet ammunition, hvor der ikke findes original emballage, skal der emballeres op en måde, der modsvarer sikkerhedsniveauet for tilsvarende ammunition solgt i detailled, f.eks. en plastikbeholder.

Erhvervsmæssig transport: Fra forhandler til foreningen

I modsætning til privat transport betragtes transport af ammunition fra en forhandler og til skytteforeningens ammunitionsopbevaring som erhvervsmæssig transport, fordi ammunitionen kommer på lager og skal bruges af foreningen eller sælges til foreningens medlemmer.

Erhvervsmæssig transport kræver ADR-bevis (længere uddannelse) eller en såkaldt funktionsspecifik uddannelse, som er en kort instruktion, som mange ammunitionsforhandlere tilbyder for den specifikke transport samt udstedelse af et bevis som skal medbringes under transporten. Den funktionsspecifikke uddannelse kan blot bestå af at læse en instruks hos forhandleren og giver kun ret til transport af den netop købte ammunition og direkte hjem til foreningens ammunitionsopbevaring.

Spørg der, hvor du handler din ammunition!  

For erhvervsmæssig transport af ammunition gælder:

 • Ammunition skal være i original emballage
 • Maksimal ammunition op til bilens totalvægt
 • Bevis for funktionsspecifik uddannelse eller ADR-uddannelse medbringes
 • 2 kg brandslukker fastspændt i bilen
 • Transportdokument fra sælger
 • Ammunition skal håndteres med omtanke og forsigtighed, f.eks. forsvarlig fastspændt under transporten, så det ikke vælter eller forskubber sig.
 • Våbenloven skal være overholdt
 • Under transporten medbringes våbenlegitimationskort/SKV3 (bevis på du har lov til at gå i foreningens ammunitionsopbevaring), gyldigt medlemsbevis fra din skytteforening samt gyldig billede-ID (pas eller kørekort)
 • For genladet ammunition, hvor der ikke findes original emballage, skal der emballeres op en måde, der modsvarer sikkerhedsniveauet for tilsvarende ammunition solgt i detailled, f.eks. en plastikbeholder.

Læs mere om våbentransport

§ 11-14 Transport og §25 Midlertidig opbevaring Bekendtgørelse om våben og ammunition.

Læs mere i Sikkerhedsbestemmelserne, kapitel 4, 410.

Hjælpeskema: Våben- og ammunitionstransport

Hjælpeskema våben- og ammunitionstransport

Brug dette skema som en hjælp til at få overblik over foreningens næste handlinger for at styrke sikkerheden.

Din forening kan bruge skemaet på egen hånd eller i dialogen med DGI, Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) og Dansk Firmaidræt.