Våbenvedligehold

Her får du vejledning til at sikre korrekt våbenvedligehold.

43031_Skydning model sikkerhed_Våbenvedligehold.png

Det er vigtigt din forening efterser både foreningsvåben og privatejede våben i forhold til:

  • Våbnets stand og funktionalitet
  • At det overholder DGI Skydnings disciplinregler (Skyttebogen) og/eller Dansk Skytte Union (Skydesport Danmarks) disciplinregler
  • At våbnet overholder våbenloven, f.eks. våbencirkulæret § 20, stk. 4 punkt 2 om mindstemålet på 210 mm for en pistol/revolver.

Din forening kan få gratis besøg af DGIs våbenkonsulenter, der rådgiver og efterser både foreningsvåben og privatejede våben i forhold til våbnets stand, funktionalitet, DGI Skydnings disciplinregler og våbenloven. 

Spørgsmål vedrørende Dansk Skytte Union (Skydesport Danmarks) disciplinregler rettes til Dansk Skytte Unions kontor eller ved foreningsbesøg.

Kontakt din lokale skyttekonsulent for at booke et besøg af én af landsdelens våbenkonsulenter eller for at deltage på næste kursus i våbenvedligehold.

Læs mere om våbenvedligehold

Find din lokale skyttekonsulent og aftal gratis besøg af DGIs våbenkonsulent.

Se Skydebaneforeningen Danmarks videoer om våbenvedligehold.

Læs mere i Sikkerhedsbestemmelserne Kapitel 2 h. om funktionsdygtigt våben.

Hjælpeskema: Våbenvedligehold

Hjælpeskema til våbenvedligehold

Brug dette skema som en hjælp til at få overblik over foreningens næste handlinger for at styrke sikkerheden.

Din forening kan bruge skemaet på egen hånd eller i dialogen med DGI, Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) og Dansk Firmaidræt.