DGI Skydning: Pistolskydning - idræt med spænding

Pistolskydning er for dig, der har lyst til en udfordring, hvor du træner din koncentration og psyke.

Du kan dyrke pistolskydning året rundt. Terrænskydning foregår udendørs det meste af året. Baneskydning er på 15 meter indenfor om vinteren og 25 meter udendørs om sommeren.

Er du ny i pistolskydning, lærer du om reglerne og hvordan du omgås våben, så der altid er styr på sikkerheden.

Find skytteforening med pistolskydning nær dig

Pistolskydning er noget for dig, hvis du kan lide at

  • træne mod din psyke.
  • udfordre din koncentration.
  • kæmpe individuelt og på hold.
  • træne din balance.
  • bevæge dig i naturen.
  • nyde det sociale liv på en tur i skydeterrænnet. 

Skydning med pistol på 15 meter

I vinterperioden foregår pistolskydning mest på 15 meter, hvor du skyder på papskiver.

Du kan deltage i konkurrencer både individuelt og på hold.

Ud over 15 meter baneskydning skyder vi også faldmålsskydning med luftvåben, hvor du har mulighed for at dyste på mange forskellige måder.  Skal du være danmarksmester i pistolskydning?

Skydning med pistol på 25 meter

Mens skydning på 15 meter sker på faste skiver, bevæger skiverne sig udendørs. Skiven drejer frem i en periode og forsvinder derefter igen. Det betyder, at du skal håndtere at ramme målet på tid og fx skyde fem skud på 20 eller 10 sekunder eller afgive ét skud på tre sekunder. Vind våben til din forening i stævner og turneringer.

Find alle vores aktuelle tilbud herunder!

Et FOKUS-forløb

DGI tilbyder en veldokumenteret samarbejdsmodel, der har blik for børn og unge med særlige behov i skoler via et FOKUS-forløb.

Erfaringer viser, at foreningsdeltagelse i skoletiden giver børnene vigtige succesoplevelser, som har betydning for den enkeltes koncentration, relationer og trivsel.

Den primære målgruppe er børn i skolealderen, der har ADHD eller lignende udfordringer.