Sikkerhedsbestemmelser for bueskydning

For at både skytter og tilskuere kan føle sig sikre, når der skydes med bue og pil, har DGI udarbejdet sikkerhedsbestemmelser til brug i foreningerne.

folderen med sikkerhedsbestemmelserne finder du også gode råd, hvis du skal holde en bueskole. Der er desuden udarbejdet en plakat, som kan bruges på skydebanen, så skytter og tilskuere altid kan se, hvordan de sikkerhedsmæssigt skal opføre sig.

I dette buereglement kan du blive klogere på, hvordan vi afvikler indendørs og udendørs buestævner i DGI.

Sørg altid for at sikre adgangsveje, så ingen uforvarende kommer ind på skydebaneområdet. DGI har udarbejdet et simpelt stopskilt, som kan opsættes ved adgangsvejene.

Bue og pil er ikke omfattet af våbenlovgivningen. Buebaner skal derfor ikke godkendes af politiet, med mindre der er tale om et arrangement på et offentlig plads, hvor det ifølge ordensbekendtgørelsen kan være relevant for at undgå  fare eller gene for andre. Er du i tvivl, så kontakt din lokale skyttekonsulent for rådgivning eller det lokale politi, som også kan udarbejde evt. instruks for skydebanen.

Politiet råder over en vejledning til opbygning af skydebaner, som de typisk tager udgangspunkt i, sammen med de lokale forhold.

Vis samme respekt for bue og pil som for riffel og pistol. Sikkerheden har altid første prioritet!