Derfor skal du overveje holdtræning i din skytteforening?

Ved at tænke holdtræning ind i din skytteforening, kan I styrke sammenholdet og øge træningsmotivationen hos jeres skytter.

Holdtræning skaber holdånd og bygger et solidt fundament for nye kammeratskaber i en skytteforening. Foto: M2 Film

Skydning er traditionelt set en individuel sport, med et stærkt fokus på individuelle præstationer. De fællesskaber der normalt opstår ved holdtræning, såsom holdånd, sammenhold, fællesindsats og fællesmål, opleves derfor sjældent i skydesporten. Men ved at tænke holdtræningen ind i din skytteforening, kan I styrke sammenholdet og øge træningsmotivationen hos jeres skytter.

Holdtræningen ledes oftest af en instruktør eller træner, der enten leder hele holdet, som en samlet enhed, eller går rundt og igangsætter forskellige øvelser løbende. Træningen starter og slutter på samme tid.

Holdtræning er ligesom individuel træning baseret på øvelser, der kan forbedre skytternes præstationsevne og give deltagerne de ønskede resultater, hvilket øger den indre motivation og fremmer træningsvedholdenheden hos holdets deltagere.

Hvordan kan du omsætte holdtræningen til din skytteforening?

Først skal der være enighed i foreningen om at sætte holdtræning på programmet. Derefter skal I vurdere, hvordan I vil gøre det. Stil for eksempel jer selv følgende spørgsmål: 

 • Skal det være gældende for hele foreningen eller vil I kun starte op med enkelte hold?
 • Skal det være samme dag, som I plejer at skyde i foreningen eller på et andet tidspunkt?
 • Skal det koste lidt mere i kontingent at gå til holdtræning, end til almindelig individuel træning, da det er forventelig at I vil bruge mere ammunition?

Sådan fik Klittens Skytteforening sat holdtræning på programmet

 1. Møde med skyttekonsulenten, hvor det blev besluttet at udbyde holdtræningen. Derudover blev der aftalt, hvordan og hvorledes det skulle foregå
 2. Workshop, hvor foreningen delte kalenderen op med træningsaftner og programsatte, hvad der skal trænes og hvordan - her blev DGI Trænerguiden - Skydning benyttet
 3. Planlagde en evt. træneruddannelse i foreningen og sat tal på hvor mange og hvornår
 4. Informationsaften for skytter og forældre med mulighed for en efterfølgende tilmelding
 5. Generalprøve sammen med skyttekonsulenten og instruktørernes sidste forberedelse inden opstart
 6. Opstart med holdtræning i foreningen, hvor skyttekonsulenten også deltog med efterfølgende evaluering
 7. Foreningen fortsatte i tæt kontakt med skyttekonsulenten
 8. Besøgte en anden forening med holdtræning for at erfaringsudveksle
 9. Fik besøg og opfølgning af skyttekonsulenten, indtil foreningen kunne køre selvstændigt med holdtræningen

Beslutter I jer i foreningen for at sætte holdtræning på programmet, kan I rette henvendelse til jeres skyttekonsulent i den landsdel, jeres forening er tilknyttet. De kan vejlede og hjælpe jer videre derfra. 

Hvad kan I forvente, at holdtræningen bibringer foreningen og skytten?  

På nuværende tidspunkt, er der en del skytteforeninger der kører med holdtræning, og deres oplevelser er meget positive. Tilbagemeldingerne er, at skytter, instruktører og trænere synes det er sjovt, og at en træningsaften går alt for hurtigt -  især når de har det sjov og hurtigt kan se en forbedring af det, de træner.

Herunder kan du læse om nogle af de punkter, du kan se frem til, hvis jeres skytteforening vælger at tilbyde jeres medlemmer holdtræning:

 • Udvikling og træning skaber dygtigere skytter
 • Varierede træningsaftner gør det sjovere at træne
 • Holdtræning skaber holdånd og bygger et solidt fundament for nye kammeratskaber
 • Fællesskab, sammenhold og sociale oplevelser giver lyst til at træne og komme i foreningen
 • I styrker jeres profil og kan tiltrække nye medlemmer og fastholde dem, I allerede har
 • Ledere, instruktører og skytter vil opleve en god stemning og en anden ro på banerne, fordi at alle starter og slutter på samme tid

Vi håber, at dette har givet dig inspiration til at prøve holdtræning af i din forening.