Efter aktivitetsmødet 2022: Skydning bliver i DGI

Aktivitetsmødet for skydning er overstået og deltagerne har med overbevisende flertal besluttet at ledelsen skal arbejde for at forblive en del af DGI - også efter 2023. Derudover bliver der indført grov-discipliner på 15 meter pistol og en ny disciplin i riffel-terræn.

Der var et overvældende flertal hos repræsentanterne fra DGI Skydnings landsdele til, at landsledelsen skal arbejde for at forblive en del af DGI også efter samarbejdsaftalen udløber i 2023. Det stod klart, da der ved det nyligt afholdt aktivitetsmøde 2022 blev afholdt en skriftlig vejledende afstemning.

Her stemte 116 for at blive i DGI, 4 stemte imod og 13 stemte blank. Det blev derved afgjort, at skydeledelsen arbejder for at skytterne bliver i DGI og at Skydeledelsen ikke vil arbejde videre med skytternes mulighed for udtræden af DGI, medmindre der er en meget stor gruppe af skydeudvalg i LDF som udtrykker ønske om det.

Med til aktivitetsmødet var DGI Skydning Landsdeles repræsentanter, DGI Skydning Skydeledelse, pistoludvalg, riffeludvalg, samt gæster fra DGI Skydning kompetencegrupper.

NYT: Grovpistol på 15 meter og Kal22-terræn med kikkertsigte

Et af de forslag, der blev debatteret og senere sendt til afstemning var DGI Storkøbenhavns forslag om muligheden for at indføre grov-kalibre på 15 meter pistol. De ønsker at indføre grov-discipliner i pistol i klasserne GP32, GPA, GR og GM.

Forslaget blev debatteret på mødet og herefter enstemmigt vedtaget.

Det gjorde også forslaget om at indføre en ny disciplin ved riffel-terrænskydningerne, nemlig kal 22 med kikkertsigte. Disciplinen findes internationalt og målet er at tiltrække skytter, som ikke ellers er i målgruppen til cal22-terræn.

Forslaget var stillet af DGI Skydnings riffeludvalg og blev debatteret og enstemmigt vedtaget, at  arbejde videre med kikkertklassen. 

Sauer er ikke længere eneste langdistancevåben

Fremover bliver det også tilladt at skyde med andre våbenfabrikater end Sauer på langdistance – så længe våbenet lever op til de retningslinjer, der er beskrevet i Skyttebogen. Det har deltagerne på skytternes aktivitetsmøde enstemmigt vedtaget.

Forslaget lyder sådan: ”at for langdistancerifler gælder, at enhver riffel der opfylder DGI Skydnings normer for standardvåben må anvendes, såfremt de står på positivlisten”.

Det betyder i praksis, at man fra 1. oktober må skyde med andre våben end Sauer i langdistancekonkurrencer i DGI. Markedet bliver liberaliseret, ligesom det i sin tid gjorde, da man gik væk fra at Otterup var eneste våbentype, man kunne bruge på kortdistance.

Alle genvalgt

Under aktivitetsmødet var der også valg til flere poster, både i landsudvalg og i riffel- og pistoludvalg. Alle på valg genopstillede og blev genvalgt, så både skydeledelsen og udvalgene ser ud, som de gjorde inden aktivitetsmødet.