Nye retningslinjer for udendørsidræt giver flere skytter mulighed for at skyde

Nye og mere lempelige retningslinjer for udendørsidræt betyder, at udendørs skydebaner kan åbne op for flere skytter, ligesom trænere og hjælpere kan yde begrænset instruktion.

Udøvende skytter skal sikre, at de holder mindst 1 meters afstand til hinanden. Trænere og hjælpere skal holde størst mulig afstand, men må i begrænset omfang forestå nødvendig instruktion, våbenjustering mv. Foto: Gregers Kirdorf

Mange skytteforeninger er så småt begyndt at genoptage deres aktiviteter. Det har de kunnet siden 22. april, hvor myndighederne godkendte brugen af udendørs skydebaner. Og nu er der endnu mere godt nyt til landets skytter og skytteforeninger.

Genåbningen af skydebanerne sker efter særlige retningslinjer, der løbende opdateres, og de seneste ændringer i retningslinjerne fra Kulturministeriet den 13. maj, betyder blandt andet, at afstandskravet lempes, så udøvende skytter nu skal holde en afstand på minimum 1 meter. 

Samtidig kan skytter, der har behov for hjælp og instruktion også få lov til at indtage skydebanerne. Med de seneste retningslinjer skal instruktører, trænere og hjælpere stadig holde størst mulig afstand, men nu må de i et begrænset omfang, godt bistå med nødvendig instruktion, våbenjustering m.v. Det giver flere børn, unge og voksne skytter, som ikke er helt selvhjulpne, mulighed for at komme ud i skytteforeningerne igen.

Typer af baner, der må genåbne

  • Udendørs skydebaner med aktivitet under åben himmel, f.eks. bueskydning-, biatlon- og terrænbaner, samt flugtskydningsbaner.
  • Udendørs skydebaner med aktivitet fra et skydehus med og uden støjsluser (25m, 50m, 100m, 200m og 300m), hvor der kan sikres stor gennemstrømning af frisk luft og sikres gennemtræk.
  • Forsamlingsforbuddet skal til enhver tid overholdes. Hvis der er flere grupper af maksimalt 10 personer, inkl. trænere, instruktører, hjælpere, skytter, tilskuere til stede på det samme idrætsanlæg, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver skydeafsnit. Det er muligt at inddele store skydebaner i mindre zoner med tydelig markering, som klart afgrænser skydeafsnit/zonen. Dvs. samme skydehus kan opdeles i flere skydeafsnit/zoner og benyttes samtidig.
  • Alle 10m og 15m baner må fortsat IKKE benyttes.

Vis mere Vis mindre

"Det glæder mig utroligt meget, at vi nu kan lukke op for skydning for bl.a. de mange børn og unge, som ikke har været selvhjulpne. Nu kan også de få deres fritidsinteresse tilbage. Alt er ikke som før, der er stadig restriktioner som naturligvis skal følges, men man kan skyde – bare man såvel som skytte som træner tænker sig godt om og undgår fysisk kontakt, holder afstand i videst muligt omfang og er opmærksom på rengøring af fælles kontaktflader,” siger Lars Høgh, formand for DGI Skydning og hovedbestyrelsesmedlem i DGI.

Vejledning til genåbning

DGI Skydning har i samarbejde med Dansk Skytte Union, Danmarks Jægerforbund, Dansk Firmaidrætsforbund og Skydebaneforeningen Danmark udarbejdet en vejledning til håndtering af genåbning. Vejledningen bliver løbende opdateret. Se den aktuelle her. 

"Retningslinjerne ændres løbende, og derfor udsender vi nu en version 3 af vejledningen. Der kommer sandsynligvis flere i den kommende tid. Det er vigtigt, at det er den seneste udsendte version, man forholder sig til, "siger Lars Høgh.

Lars Høgh roser samarbejdet på tværs af organisationerne, og så opfordrer han på det kraftigste til, at foreningerne læser vejledningen i gennem og laver en velovervejet plan for genåbningen af foreningsaktiviteterne.

"For mig er det vigtigt, at foreningerne nu lader hjernen råde, læser anbefalingerne grundigt og får planlagt deres genåbning godt, inden hjertet løber af med dem i glæde over, at rigtig mange af medlemmerne i foreningerne nu igen kan genoptage deres idræt," siger han.

Overvej brugen af foreningsvåben

Et af de fokuspunkter, skytteforeningerne blandt andet skal overveje grundigt, er brugen af foreningsvåben og fælles udstyr. Fra DGI Skydnings side anbefales det, at foreningsvåben, der naturligt er i tæt kropslig kontakt, ikke anvendes af flere udøvere pr. træningsaften.

Selvom der fortsat er en del restriktioner på foreningsaktiviteten, så er der dog grund til at optimisme, og det hæfter formand Lars Høgh sig også ved:

"Vi glæder os over, at foreningsaktivitet for endnu flere af vores medlemmer nu er mulig, også selvom vi fortsat ikke kan samles i klubhuset, før, under eller efter endt skydning, da klubhuset fortsat skal være aflukket," siger han.

Artiklen er opdateret 15. maj.

 

NB! Vær opmærksom på, at der kan være lokale og kommunale forhold og anbefalinger, som har betydning for den enkelte skytteforening og skydeanlæg. Derfor bør den enkelte forening undersøge dette først samt overveje egne retningslinjer for åbning af skydeanlægget.

Den enkelte forening er ansvarlig for aktiviteterne i deres forening herunder en forsigtig opstart af skydeaktiviteten. DGI Skydning opfordrer på det kraftigste til, at man følger nedenstående anbefalinger fra DIF og DGI.

DGIs generelle anbefalinger og retningslinjer:

  • Husk at overholde forsamlingsforbuddet - grænsen er aktuelt på 10 personer.
  • Vær særlig opmærksom på håndhygiejne - brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70-85 %) tilgængeligt.
  • Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
  • Man skal opholde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed - og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
  • Der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene.
  • Vi opfordrer til, at der lokalt er en god og konstruktiv dialog mellem kommuner, faciliteter og foreninger om en hensigtsmæssig indretning til brugen af idrætsanlæggene.