Nu må du skyde både indendørs og udendørs

Med genåbningen af indendørs idræt og dermed indendørs skydeanlæg er skydning på vej tilbage til normalen. Samtidig må der afvikles konkurrencer og stævner, hvis forsamlingsforbuddet respekteres.

Der er åbent for både indendørs og udendørs skydeanlæg. Udøvende skytter skal dog sikre, at de holder mindst 1 meters afstand til hinanden. Foto: Gregers Kirdorf

Senest opdateret 21. september - efter forsamlingsforbuddet blev sænket til 50 personer.

Læs også: Sådan håndterer foreningen en positiv coronatest

Mange skytter har i godt og vel tre måneder ventet længselsfuldt på at kunne skyde indendørs, og det øjeblik er nu kommet. Oven på weekendens politiske beslutning om at sætte gang i genåbningen af indendørs idræt – heriblandt fitnesscentre, svømmehaller men også indendørs skydeanlæg – nærmer skydeidrætten sig efterhånden de tilstande, der herskede før coronanedlukningen i midten af marts.

Skytteforeninger har siden 22. april kunne benytte sig af udendørs skydebaner, og derfor er mange foreninger allerede godt i gang med at genoptage deres aktiviteter. Men nu kan endnu flere foreninger og skytter altså komme i gang med skydningen.

Hvilke type baner kan åbnes

  • Alle typer af skydebaner udendørs, såvel som indendørs må genåbne.
  • Forsamlingsforbuddet skal til enhver tid overholdes efter gældende regler. Hvis der er flere grupper, inkl. trænere, instruktører, hjælpere, skytter, tilskuere til stede på det samme idrætsanlæg, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver skydeafsnit. Det er muligt at inddele store skydebaner i mindre zoner med tydelig markering, som klart afgrænser skydeafsnit/zonen. Dvs. samme skydehus kan opdeles i flere skydeafsnit/zoner og benyttes samtidig. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr person.
  • Der kan afvikles konkurrence- turneringsvirksomhed, hvis forsamlingsforbud og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på forsvarlig vis.
  • Ved konkurrence- og turneringsvirksomhed skal de generelle retningslinjer om inddeling
    i grupper og zoner følges. Der må ikke afvikles enkeltstående stævner, hvor flere
    personer mødes på tværs og er samlet mere end det gældende forsamlingsforbud, da
    forsamlingsforbuddet således ikke holdes i hævd.

Vis mere Vis mindre

De generelle sundhedsanbefalinger skal fortsat overholdes, og derfor skal skytter holde minimum én meters afstand til hinanden, ligesom instruktører, trænere og hjælpere stadig skal holde størst mulig afstand, selvom de godt må bistå med eksempelvis instruktion og våbenjustering. Derudover skal foreningerne altid overholde det gældende forsamlingsforbud. Der er også særlige retningslinjer for afviklingen af stævner og konkurrencer.

18. september kom regeringen og myndighederne med en række nye tiltag i lyset af, at antallet af corona-smittede stiger. Det betyder blandt andet, at i hele landet er forsamlingsforbuddet nu på max. 50 personer (gælder foreløbig frem til 4. oktober), ligesom det anbefales, at sociale arrangementer, byfester og lignende arrangementer aflyses. Læs om alle tiltagene her.

Glæde over genåbning

DGI Skydning har i samarbejde med Dansk Skytte UnionDanmarks JægerforbundDansk Firmaidrætsforbund og Skydebaneforeningen Danmark løbende tilrettet vejledningen til håndtering af genåbningen. Du finder den seneste vejledning her.

At skytteforeningerne nu kan åbne for de indendørs skydeanlæg, vækker da også begejstring hos Lars Høgh, formand for DGI Skydning og hovedbestyrelsesmedlem i DGI.

"Det glæder mig utroligt meget, at foreningerne nu kan åbne for de indendørs skydebaner. Selvom der stadig er nogle restriktioner med eksempelvis forsamlingsforbuddet, som naturligvis skal følges, så nærmer vi os normaltilstande – bare man som skytte såvel som træner tænker sig godt om og minimerer fysisk kontakt, holder afstand i videst muligt omfang og er opmærksom på rengøring af fælles kontaktflader," siger Lars Høgh.

Lempeligere forhold for foreningsvåben

Et af de punkter, der nu er ændret, er brugen af foreningsvåben. DGI Skydning fraråder ikke længere brugen af foreningsvåben, derimod skal man som forening være opmærksom på rengøring af kontaktflader på våbnene.

Men selvom der fortsat er en nogle restriktioner på forenings- og skydeaktiviteten, så er der grund til at være optimistisk, og det hæfter formand Lars Høgh sig også ved:

"Nu skal vi glæde os over, at endnu flere af vores medlemmer kan komme i gang med deres idræt, ligesom vi nu også kan samles i klubhuset, såfremt vi overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer," siger han.

Artiklen er senest opdateret 21. september efter forsamlingsforbuddet blev sænket til 50 personer.

NB! Vær opmærksom på, at der kan være lokale og kommunale forhold og anbefalinger, som har betydning for den enkelte skytteforening og skydeanlæg. Derfor bør den enkelte forening undersøge dette først samt overveje egne retningslinjer for åbning af skydeanlægget.

Den enkelte forening er ansvarlig for aktiviteterne i deres forening herunder en forsigtig opstart af skydeaktiviteten. DGI Skydning opfordrer på det kraftigste til, at man følger anbefalingerne fra DIF og DGI.