EU skærper fokus på bly i ammunition

DGI Skydning har sendt høringssvar til EU, efter EU-Kommissionen har bedt Det Europæiske Kemikalieagentur om at forberede et forslag, der skal begrænse spredning af bly.

DGI Skydning anerkender, at bly potentielt kan være skadeligt både for mennesker og miljø. De danske regler for udendørs skydebaner er dog så restriktive, at der ikke er behov for stramninger, skriver DGI Skydning i sit høringssvar til EU. Kun udendørs skydebaner indgår i den foreliggende udredning. Foto: Morten Holm

EU-Kommissionen har bedt Europaen Chemical Agency (Det Europæiske Kemikalieagentur, red.) om at forberede et forslag, der skal begrænse spredning af bly. Det gælder både i fødevarer samt i naturen og miljøet.

Ammunition til sportsskydning er næppe den mest centrale problemstilling i den henseende, men den indledende udredning fra Det Europæiske Kemikalieagentur omfatter blandt andet punktet ”Lead used in bullets/pellets for sports shooting, including training e.g. targets”. Eventuelle nye og mere restriktive regler kan også få konsekvenser for sportsskytter, og DGI Skydning har derfor valgt at afgive dette høringssvar.

"Det er vigtigt for DGI Skydning, at vi får afgivet et høringssvar, hvor vi får forklaret de synpunkter, vi har på brugen af bly i projektiler og på håndteringen på vores skydebaner," siger Lars Høegh, formand i DGI Skydning.

Kort opsummeret er det afgørende for DGI Skydning, at ammunitionens kvalitet ikke forringes, hvis blyet skal erstattes med alternativer. Præcisions-skydning giver ingen mening, hvis man ikke kan stole på ammunitionen. Derudover er det afgørende, at der fortsat er ammunition tilgængelig til overkommelige priser. Der findes ingen blyfri alternativer, som p.t. opfylder begge krav.

Hvis EU’s medlemslande kan blive enige om nye strammere regler, vil de tidligst kunne træde i kraft med udgangen af 2022. De europæiske jægeres brug af bly i jagtammunition har imidlertid været et tema i årtier, og EU’s medlemslande har været fløjtende uenige og sendrægtige i deres opfølgning. Enigheden om nye stramninger, der vil ramme bredere, bliver næppe større i denne omgang.