Faste skydetider sikrer ro og fastholdelse af børne- og juniorskytter

Sønderborg Skyttekreds har indført faste skydetider og skaffet midler til en udstyrspakke til børne- og juniorskytter. Det har givet mere rolige træninger for både skytter, forældre og trænere.

Sønderborg Skyttekreds har haft stor gevinst af faste træningstider og 'udstyrspakke' til deres børne- og juniorskytter. Foto: Privatfoto

Det er onsdag, uret viser 16:00, og det første rykind af børne- og juniorskytter er klar til at gå på banen med den faste trænertrup i Sønderborg Skyttekreds.

Læs også: Holdtræning og faste træningstider giver flere børneskytter

Skytterne ved, hvilken bane de skal indtage, hvilken riffel de skal skyde med, og alle har deres eget udstyr med. Trænerne ved, hvilket fokus den enkelte skytte har i dag, og hvem der skal have ekstra hjælp med justering af udstyr eller skydestilling. Der er ingen, der tripper, fordi de ikke ved, hvornår der bliver en bane ledig til dem. Der er ro på. Sådan har det været det sidste år i foreningen.

"Vi har omkring 40 børne- og juniorskytter, der kommer og skyder fast en gang i ugen," fortæller Gunnar Holm Rasmussen, der er tovholder på børnetræningen i Sønderborg Skyttekreds.

"Det kan vi administrere nu, fordi alle skytter har en bestemt skydetid. Tidligere kom de dryssende. Det gav langt mere uro, ventetid og irritation over, at man måske ikke lige kunne komme til at skyde med den riffel, som man gerne ville."

Ny struktur på træningen

For et år siden så det anderledes ud i foreningen, der også dengang havde et stort antal unge medlemmer. Skytterne kom, når de havde tid og lyst. Men det gav lang ventetid – enten på en bane, på en bestemt riffel eller jakkestørrelse.

Trænerne mærkede det også. De skulle sørge for at hjælpe den enkelte skytte godt. Men med så mange børn, var det svært at vide samt huske, hvad vedkommende havde lært sidste gang. 

Hvis børne- og juniorskytterne skulle fastholdes i foreningen, var trænerne klar over, at de måtte gribe træningen anderledes an. Skytterne skulle føle, at de blev set og hørt samtidigt med, at der skulle ske fremskridt i deres skydning og det ville kræve en anden struktur end den, der hidtil var anvendt. 

Læs også: Holdtræning gør skydning mere populært i foreninger

Evaluerer træningen med skytten

Gunnar Holm Rasmussen og hans faste hjælpertrup, som står for træningen af de unge medlemmer, fortæller, at det tog tid at få omstruktureret den flydende træning til en mere fast træningsstruktur. Men da planen først var lagt, var den let at følge, og det har været alt arbejdet værd.

"Skytterne kommer lidt før, de har skydetid. De skifter til deres skydetøj og gør sig klar til at gå på banen. De går samlet ind og ved hver især, hvilken bane de har. Trænerne ved, hvilke børn der kommer, og det gør, at de kan hjælpe præcist med dét, den enkelte skytte har brug for," fortæller Gunnar Holm Rasmussen.

Efter træningen evaluerer træneren med skytten, og de tager en snak om, hvad der gik godt, hvad der gik skidt, og hvad der skal arbejdes med næste gang.

Personligt udstyr tiltrækker

William Erik Hansen, som har været medlem i foreningen i de sidste fem år og i den kommende 15m sæson rykker op i juniorklassen, er godt tilfreds med foreningens beslutning om den nye træningsstruktur.

"Det er rart, at der er en bane ledig, og at alt ikke er optaget, når man kommer for at skyde. Trænerne kan også huske fra gang til gang, hvad de skal hjælpe med - det er rigtig godt. Og så er det fedt, at man har sit eget udstyr," siger han.

Sideløbende med at Sønderborg Skyttekreds har indført faste skydetider, har foreningens fundraisergruppe søgt midler fra lokale fonde, så alle skytter har hver deres skydejakke, handske, håndstop og rem. Udstyret kan lånes, så længe han/hun er medlem af foreningen. Hvis et medlem melder sig ud, overgår ’udstyrspakken’ til en ny skytte.

Læs også: Skytteforening har ramt plet med deres unge skytter

"Børnene vil gerne skyde, og de vil gerne blive bedre. De vil også gerne selv tage ansvar for det. Men det kræver, at vi giver dem redskaberne til det," siger Jimmy Illner, foreningens formand.

"De har jakkerne derhjemme og sørger selv for at tage dem med til træning. Det gør også, at trænerne er fri for at pakke jakker, handsker og remme til 40 børne- og juniorskytter, når vi deltager i stævner," forklarer han.

Gevinst for skytter, forældre og trænere

Hen over sommeren har knap 40 børne- og juniorskytter deltaget fast i træningen. Til indendørssæsonen har endnu flere skytter meldt deres ankomst, og fem af skytterne fra børneklassen rykker op i juniorklassen.

Udsigten til den kommende 15m sæson gør, at trænerne nu glæder sig over, at de har fået gjort noget ved snakken om de faste skydetider:

"Vi kan se, at det gavner skytterne, fordi de bliver bedre. Samtidig lærer de hinanden og trænerne at kende på en anden måde end tidligere. Men det gavner også forældre og os trænere: Forældrene kan bedre planlægge efter, hvornår de skal af sted, og hvornår de er hjemme igen. Og vi trænere har mere ro og overblik over de enkelte træningsaftener, og det er nødvendigt, når vi bliver flere,” siger Gunnar Holm Rasmussen.