Kampen mod våbenstop bærer frugt

Danske og EU-politikere synes lydhøre over for kritik af EU-direktiv om våbenstop

Skytteorganisationerne begynder at overbeviser politikerne om at nedtone nyt EU-direktiv om våbenstop Foto: Gregers Kirdorf

DGI Skydning og de øvrige skytteorganisationer synes at have held med at vinde politikernes lydhørhed, når det gælder kritikken af et kommende ændret EU-direktiv om primært halvautomatiske våben.

Læs artikel om indholdet i EU-Kommissionens forslag til et ændret direktiv.

Ønsket om at stramme våbendirektivet skyldes primært kommissionens behov for at reagere efter terrorangrebet i Paris 13. november.

Politisk bevægelse

Ifølge Lars Høgh, formand for DGI Skydning, er der bevægelse at spore efter organisationernes første reaktion med frygt for konsekvenserne.

"I EU begynder politikerne at lytte til vores argumenter, og de begynder at erkende, at regelændringerne måske ikke er så fornuftige som de først så ud," siger han.

Også i Danmark er der bevægelse at spore, mener han.

"Vi synes, at de politiske beslutningstagere lytter til vores argumenter i dag."

Men processen med at ændre EU-direktivet eller ej kan være langvarig. Næste møde er 16. januar.