Længere ventetid på våbentilladelser

Først fra 1. august vil ansættelsen af flere sagsbehandlere hos ACØ mindske ekspeditionstiden

Ventetiden på en ny våbentilladelser er fortsat lang hos ACØ på Sjælland Foto: Gregers Kirdorf

SKV er i løbende dialog med politiet om ekspeditionstiderne for våbentilladelser. Desværre øges sagsbunkerne fortsat hos ACØ på Sjælland på grund af manglende personale.

Per 7. juli ser ekspeditionstiden således ud:

For ACV's vedkommende:                                               

  • SKV1 + SKV3:               4 uger                                
  • SKV2 + SKV4:               4 uger                                
  • Våbenpas:                     Godt 3 uger                         
  • Nye tilladelser til jagt:     4 uger                                 

 

For ACØ's vedkommende:

  • SKV1 + SKV3:                 25 uger
  • SKV2 + SKV4:                 20 uger
  • Våbenpas:                       15 uger
  • Nye tilladelser til jagt:       9 uger

Om sagsbehandlingen siger Pernille Brinch, centerchef hos ACØ:

”Vi er nu i gang med at ansætte en række medarbejdere til våbenområdet. De første tiltræder den 1. august og de sidste forventes at tiltræde den 1. september 2015."

"Hensigten med ressourcetilførslen er i første omgang at ansætte medarbejdere i midlertidige stillinger, således at antallet af verserende sager – og dermed også sagsbehandlingstiden – kan nedbringes."

"Samtidig skal vi i fællesskab med Rigspolitiet se på de forudsætninger, der er for antallet af sager og vores ressourcer, således at sagsbehandlingstiden kan bibeholdes på det lave niveau, som den forventes nedbragt til."

Info fra SKV 

Ekspeditionstiderne er udregnet fra den dag, hvor det administrative center har modtaget ansøgningen, til den dato, hvor ansøgningen er afsendt til SKV.

Det vil sige, at SKV´s ekspeditionstid på 1-2 uger samt de dage Post Danmark tager om at levere posten fra formanden til SKV, fra SKV til politiet og retur, ikke er medregnet.

DGI Skydning og Dansk Skytte Union opfordrer til, at skytteforeninger og skytter ikke ringer til ACØ, da det vil tage ressourcer fra behandlingen af sager.

Formanden kan tage kontakt til SKV, hvis der er nogle forhold, som gør, at en sag bør fremmes ekstra, så kan SKV tage en dialog med ACØ om sagen.

Til orientering holder SKV-kontoret i Vingsted ferie lukket i uge 29, 30 & 31.